IMG_2515.jpg
IMG_2209_edited_edited_edited_edited_edi
IMG_2864_edited_edited.png
IMG_4640_edited.png
IMG_2325_edited_edited_edited_edited_edi
IMG_2226_edited_edited_edited.png
IMG_3712_edited_edited.png
IMG_2334_edited_edited_edited.png
IMG_2215_edited_edited_edited_edited.png

4.8 – YER DEĞİŞTİRME

Standart Çiftler kategorisinde, bir takımın oyuncuları yalnızca aşağıdaki duraksamalar esnasında yer değiştirebilirler:

 • Gol Atılması

 • Set Arası

 • Mola

 • Penaltı Vuruşu’ndan önce veya sonra

İki oyuncu da masaya dönük bir şekilde yerlerini aldığında, takım yer değiştirmiş sayılır.

Kural: İllegal yer değiştirme
Bir takım yukarıda listelenen durumlar haricinde yer değiştirmemelidir.

Ceza: Dikkat dağıtma

Kural: İzin verilmeyen yer değiştirme
Bir duraksama esnasında yer değiştiren takım, aynı duraksama esnasında ikinci defa yer değiştiremez. Ancak; top hakimiyeti olan takım yer değiştirmişse, karşılık olarak değişim yapabilir.

Ceza: İkinci değişime izin verilmez.

4.9 – ÇEVİRME/FIRFIR

Çevirme açısı topla temas etmeden önce veya sonra 360 dereceyi geçmezse, rotu çevirerek şut çekmek kurallara aykırı değildir.

Kural: İllegal çevirme
Oyuncu, çevirme/fırfır sonucunda topu başka bir rota aktarmamalıdır.

Ceza: Oyuna devam edilir veya top karşı takıma verilir.

Yorum:

 1. Bir aktarımla sonuçlanmayan çevirme/fırfır hareketi illegal çevirme değildir, dikkat dağıtma olarak değerlendirilebilir.

 2. Bırakılmış bir rotun dönmesi, kural ihlaline sebep olmaz.

 3. Çevirme/fırfır sonucunda kendi kalesine atılan bir gol, geçerlilik kazanır. Çünkü bu durumda karşı takım, topun mevcut konumundan oyuna devam etme hakkına sahiptir.

4.10 – PAS

Hedef rot, aktif top hakimiyetini elde ederse veya hiç beklemeden bir kontrollü aktarım gerçekleştirirse; pas yapılmış sayılır.

Kale ve orta saha rotlarından topu ileriye aktarırken, bazı kısıtlamalar geçerlidir. Basitçe açıklamak gerekirse; kurallara uygun bir şekilde pas yapılabilmesi için, top hareketli olmalıdır. Konunun daha ince detaylarını irdelemek için, kısıtlanmış topun tanımını anlamak gereklidir.

Pas bağlamında; kontrol edilmiş, durdurulmuş, kepçelenmiş veya düzeltilmiş bir top kısıtlanmış olarak kabul edilir. Kısıtlanmış bir top, orta saha rotundan forvet rotuna, direkt veya endirekt olarak pas verilemez. Kısıtlanmış bir top kale rotundan orta saha rotuna direkt olarak pas verilemez, ancak endirekt olarak verilebilir.

Diğer rotlar arasında veya geriye doğru verilen paslarda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Pası yapan rot     Hedef rot        Topun durumuna göre pasın illegal olduğu durumlar                 Pasın biçimine göre illegal olduğu durumlar

Orta saha              Forvet              Kontrol edilmiş, durdurulmuş, kepçelenmiş, düzeltilmiş           Direkt veya endirekt

Kale                        Orta saha        Kontrol edilmiş, durdurulmuş, kepçelenmiş, düzeltilmiş           Direkt

Kural: Kısıtlanmış Pas
Oyuncu, kısıtlanmış bir topu orta saha rotundan forvet rotuna direkt veya endirekt pas olarak vermemelidir. Oyuncu, kısıtlanmış bir topu kale rotundan orta saha rotuna direkt veya endirekt pas olarak vermemelidir.

Ceza: Devam veya Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Kısıtlanmış bir topun kurallar dahilinde pas verilebilir hâle gelmesi için transfer edilmesi gerekir.

 2. Hareketsiz bir topla pas vermek kurallara uygundur çünkü pas hemen verilirse top henüz durdurulmuş sayılmaz.

 3. Orta sahadan forvete durdurulmuş bir topla verilen pas, karşı orta saha bebeklerinden sekmiş olsa bile (endirekt) kural dışıdır.

 4. Sallanılan bir top, durdurulmuş bir toptur.

 5. Kepçe pozisyonundan bebeğin altına sıkışarak çıkan bir pas, kurallara uygundur.

 6. Bir süreliğine kepçelenen ve ardından kepçeden çıkarılan bir top, durdurulmuş top sayılır.

 7. Hedef rotla beklemeden bir kontrollü aktarım gerçekleştirilse bile, yine de pas yapılmış sayılır.

4.11 – DUVAR TEMASI

Top ve rotların duvarla temasını düzenleyen kısıtlamalar mevcuttur.

Top, duvarın yakınında sıkışmış durumdaysa; bebekle temas ederek çıkarılmalıdır. Başka herhangi bir yolla topa müdahale etmeye çalışmak, örneğin rotu duvara vurmak, kurallara aykırıdır.

Orta sahada, duvar teması sayısı tek bir aktif top hakimiyeti esnasında ikiyi geçemez. Ancak, eğer top duvara sıkışmış durumdaysa, Üç Duvar kuralı top çıkarılana kadar geçersiz sayılır.

Bir pasın hemen ardından orta saha rotunda sıkışan bir top, duvar teması sayısını arttırmaz.

Kural: Sıkışan topu çıkarmak için masayı sarsmak
Oyuncu sıkışmış durumdaki bir topu çıkarmak için rotları duvara vurmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (sonraki seferlerde): Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Üç Duvar
Orta sahada, duvar teması sayısı tek bir aktif top hakimiyeti esnasında ikiyi geçmemelidir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Üç Duvar
Orta sahada, duvar teması sayısı tek bir aktif top hakimiyeti esnasında ikiyi geçmemelidir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Masanın iki tarafındaki duvar temasları birlikte sayılır.

 2. Mola almak, duvar teması sayısını sıfırlar.

4.12 – KURAL İHLALİ KESİNTİSİ

Kural ihlali kesintisi, bir faule karar verilip uygun cezanın belirlendiği kısa bir kesintidir.

Hakemli bir maçta, kural ihlali kesintisi yalnızca hakem tarafından yapılabilir. Aktif oyunu durdurmak için hakemin “Dur/Stop” demesi yeterlidir. Hakemsiz bir maçta ise, herhangi bir oyuncu kural ihlaline işaret etmek veya hakem çağırmak için “Dur/Stop” diyebilir.

Kural ihlalleri olabildiğince çabuk bir şekilde bildirilmelidir. Bazı durumlarda hakem, doğru cezaya karar vermek için kural ihlali kesintisini pozisyon bitene kadar bekletebilir. Hakemsiz bir maçta ise; kural ihlali iddiasında bulunma hakkı, bahsi geçen pozisyonun ardından bir aktarım gerçekleştirildiğinde sona erer.

Bir kural ihlali bildirildiğinde aktif oyun durur ve top, o sırada kimin kontrolündeyse onun tarafından durdurulmalıdır. Bu pozisyon, kural ihlalinin işleme alınması için mevcut konum olarak kabul edilir.

Bir kural ihlali, aşağıdaki adımlardan geçerek işleme alınır:

 • Kural ihlali bildirilir ve oyun askıya alınır.

 • Top, olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulur.

 • Topun mevcut konumu belirlenir.

 • Kural ihlalinin yeri belirlenir.

 • Kural ihlali için uygun düşen ceza belirlenir.

Bu adımlar tamamlanana kadar kural ihlali henüz işlemden geçmemiş sayılır. Kural ihlali  işlemden geçtikten sonra oyun, uygun düşen cezaya göre yeniden başlatılır.

Yorum:

 1. Kural ihlalinin aktarımdan hemen sonra bildirilmesi şartıyla, bir pas ve hemen ardından bir aktarım gerçekleştirildiğinde, pas yine de kural dışı olarak hüküm kazanabilir.

4.13 – MOLA

Mola, oyuncuların masadan uzaklaşabildiği, birbiriyle veya diğer insanlarla konuşabildiği bir duraksamadır.

Bir oyuncu, aktif top hakimiyeti kendi takımındayken veya bir duraksama esnasında mola alabilir.

Aktif top hakimiyeti elinde bulunan takım, top hareketliyken mola alırsa; aktif top hakimiyeti top duruncaya kadar devam eder ve mola, bu noktada başlar.

İki takımın da set başına ikişer mola hakkı vardır. Kalan mola sayısı, bir takım kurallara uygun bir şekilde mola aldığında ve hakem o takıma mola verdiğinde eksilir.

Setler arasında alınan bir mola, sıradaki setten düşülür.

Mola esnasında, herhangi bir oyuncu rotları yağlamak veya sahayı silmek amacıyla oyun alanına müdahale edebilir. Topa dokunulmadan önce izin alınmalıdır ve ardından top yine aynı konuma yerleştirilmelidir.

Mola, 30 saniyelik sürenin sonuna gelindiğinde veya iki takımın anlaşmasıyla daha önce biter. Top hakimiyetini elinde bulunduran oyuncu Hazır Protokolü’nü başlatır.

Masada hakem bulunuyorsa, takımları oyunun ne zaman başlayacağı konusunda yönlendirecektir. Herhangi bir gecikme, Oyunun Geciktirilmesi ihlaline konu olabilir.

Çiftler kategorisinde, iki takım da masaya geri dönerken yer değiştirebilirler. Bakınız: Yer Değiştirme

Mola bittiğinde, top hakimiyetini elinde bulunduran oyuncu tarafından oyun yeniden başlatılır.

Kural: Mola Sınırı
Bir takım, mola hakkı bitmiş durumdayken mola almamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Aktif oyun esnasında ise Orta Sahada Yeniden Başlama, bir duraksama esnasında ise Uyarı
Ceza: (sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Kural: İllegal Mola
Oyuncu, aktif top hakimiyeti karşı takımdayken mola almamalıdır.

Ceza: Faulü yapan takım topa sahip değilse, Dikkat Dağıtma
Ceza: Faulü yapan takım topa sahipse, Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Uygunsuz Mola
Takım, mola istedikten hemen sonra herhangi bir transfer veya aktarım gerçekleştirmemelidir.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: Çift Mola
Bir molanın ardından top oyuna sokulduktan sonra, oyuncu herhangi bir aktarım gerçekleştirilmeden ikinci bir mola almamalıdır.

Ceza: Kalede Yeniden Başlama

Kural: Dolaylı Mola
Aktif top hakimiyeti elinde olan bir oyuncu, rotları 3 saniyeden uzun bir süre bırakmamalı veya masaya arkasını dönmemelidir.
Ceza: Mola Cezası

Yorum:

 1. Çiftler kategorisinde bir oyuncunun, partneri mola istedikten hemen sonra bir aktarım gerçekleştirmesi; Uygunsuz Mola kuralı kapsamındadır.

 2. Mola istendikten sonra top hareket hâlindeyse süre hâlâ işlediği için, bir oyuncunun mola istedikten sonra süreyi aşması mümkündür. Aynı şekilde, eğer top hareket hâlindeyken kaleye girerse, gol sayılır.

 3. Topu durdurmuş bir oyuncu, örneğin terini silmek için, 3 saniyeye kadar rotları bırakabilir.

4.14 – MOLA CEZASI

Hakem, bazı kural ihlallerinde, bir takıma ceza olarak mola verebilir. Bahsi geçen durumlar, yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıdaki gibidir:

 • Dolaylı Mola

 • Oyunun Geciktirilmesi

 • Makul Olmayan Top Değişimi Talebi

 • İkinci Hakem Talebi

 • Makul Olmayan İstek

 • Reddedilen Tıbbi Mola Talebi

Ceza olarak mola verilen bir takım, o setteki mola haklarından birini kaybeder ancak mola süresini kullanabilir.

Kural: Mola Hakkı Kalmadığı Durumda Mola Cezası
Mola hakkı kalmadığı hâlde Mola Cezası alan bir takım, bu kuralı ihlal etmiş sayılır. Ceza: Penaltı Vuruşu

4.15 – OYUNA ENGEL OLMA

Dikkat Dağıtma, Reset/Sıfırlama ve Masayı Sarsma; karşı takımın oynamasına engel olan kural dışı hareketlerdir. Durumlara göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Yaygın İsim                                          Engel Olunan                     Tanım

Dikkat Dağıtma (Distraction)        Dikkat                                  Rakip takımın dikkatini dağıtmak

Reset                                                    Kontrol                                 Bir oyuncunun topu kontrol etme veya oynama imkânını zayıflatmak

Masayı Sarsma (Jar)                         Top hakimiyeti                  Bir oyuncunun top hakimiyeti elde etmesine engel olmak

4.15.1 – Dikkat Dağıtma

Bir oyuncu, aktif oyun devam ederken karşı takımın dikkatini dağıtmamalıdır. Bu durum, dikkat dağıtma ihlali kapsamındadır.

Genellikle, maçtaki ilk dikkat dağıtma için verilen cezanın ardından, aynı takım tarafından işlenen sonraki dikkat dağıtma ihlallerinde daha ağır bir ceza verilir. Dikkat dağıtma kapsamına giren durumlar burada listelenenlerle sınırlı değildir. Hakemin inisiyatifine bağlı olarak, başka hareketler de dikkat dağıtma olarak değerlendirilebilir.

Kural: Topsuz Alanda Hareketlilik
Aktif top hakimiyeti bir oyuncudayken, aynı takımın kontrolündeki başka bir rot duvara vurulmamalı veya abartılı derecede hareket ettirilmemelidir.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: Masadan Uzaklaşmak
Bir oyuncu, iki rotu da bırakarak masaya eğilmemeli veya masadan uzaklaşmamalıdır.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: Beklemeden Oynama
Çiftler maçlarında, bir oyuncu herhangi bir rotu tuttuktan veya bıraktıktan sonra bir saniye içerisinde herhangi bir aktarım gerçekleştirmemelidir. Tekler maçlarında ise, top forvet rotunda kontrol edildikten sonra, oyuncu herhangi bir rotu tuttuktan veya bıraktıktan sonra bir saniye içerisinde herhangi bir aktarım gerçekleştirmemelidir

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: İllegal Rot Kontrolü
Oyuncular, dirsekten parmaklara kadar sınırlanan bölgenin dışında vücüdun başka herhangi bir uzvuyla rotları kontrol etmemelidir.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Hakemin inisiyatifiyle, aktif oyun esnasında aşağıdaki durumlar da dikkat dağıtma olarka değerlendirilebilir:

 • Ses çıkarmak (Örneğin: konuşmak, bağırmak)

 • Üzerinde ses çıkaran bir elektronik alet bulundurmak

 • Herhangi bir hücum veya savunmanın parçası olmayan abartılı rot hareketleri

 • Herhangi bir hücum veya savunmanın parçası olmayan beden hareketleri (Örneğin: Özür dilemek veya onaylamak için masaya vurmak)

 • Rakip takımın rotlarından birine dokunmak

Yorum:

 1. Eğer hareket aşırıya kaçmıyorsa, pas yaparken yakalayacak olan rotu hareket ettirmek dikkat dağıtma kapsamına girmez.

 2. Elciği avuçtan bilek bölgesine kaydırmak, rotu bırakmak sayılmaz.

 3. Aktif top hakimiyeti elinde bulunan ve topu durdurmuş bir oyuncunun fısıldaması kural dışı değildir.

4.15.2 – Reset

Bir oyuncunun top kontrolüne engel olmak kural dışıdır. Savunmadaki bir oyuncu tarafından yapılan ve hücumdaki oyuncunun topu kontrol etme veya oynama imkânını zayıflatan herhangi bir sarsıntı, sallantı veya darbe; reset/sıfırlama ihlaline yol açabilir.

Bir setteki ilk kural ihlalinde hakem, “Reset” duyurusunu yaparak savunmadaki takımın reset ihlali işlediğini bildirir. Karşı takımın hakimiyet süresi ve duvar teması sayısı sıfırlanacaktır. Hakem reset duyurusunu yaptığında aktif oyun durmaz.

O setteki ilk “Reset” kararından sonra, aynı takım tarafından işlenen bir sonraki kural ihlali “Reset Uyarısı” kararıyla sonuçlanır. Ardından, aynı sette ve aynı skor boyunca işlenen sonraki kural ihlalinde Penaltı Vuruşu kararı verilir. Penaltı Vuruşu sonrasında, aynı takım tarafından işlenen sonraki kural ihlali yine “Reset Uyarısı” kararıyla sonuçlanır.

Her iki takım için, reset kural ihlalleri aşağıdaki gibi sıralanır:

Kural ihlali sıralaması                                       Hakem kararı                            Aktif Oyun durumu

Sette ilk defa                                                      “Reset”                                       Devam eder

Aynı set içinde tekrar ederse                         “Reset Uyarısı”                         Devam eder

Aynı set ve skor içinde tekrar ederse          “Reset İhlali”                             Durur – Penaltı Vuruşu

Orta saha rotunda reset kararı verildiğinde, hakem oyunu orta sahada yeniden başlatma inisiyatifine sahiptir.

Durdurulmuş bir topun hareket etmesine sebep olunduğunda reset pozisyonu oluşur. Ancak hakem, top kepçe pozisyonundayken veya hareketliyken de bu durumun oluştuğuna karar verebilir.

Kural: Reset
Savunmadaki takımın bir oyuncusu, hücumdaki oyuncunun topu kontrol etmesine ve oynamasına engel olacak bir sarsıntı, sallantı veya darbeye sebep olmamalıdır.

Ceza (Sette ilk defa): Reset
Ceza (Aynı set içinde tekrar ederse): Reset Uyarısı
Ceza (Aynı set ve skor içinde tekrar ederse): Penaltı Vuruşu

Kural: Orta Sahada Reset
Savunmadaki oyuncu, hücumdaki oyuncunun topu orta sahadan forvet rotuna başarılı bir şekilde aktarmasını engelleyen bir Reset’e sebep olmamalıdır.
Ceza: Reset ve Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Kendi Takımına Reset
Hücumdaki oyuncu, topu hareket ettirecek bir sarsıntı, sallantı veya darbeye sebep olmamalıdır.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. “Reset” kararı verildiğinde aktif oyun devam eder, bu yüzden savunmadaki takım tetikte kalmalıdır.

 2. Durdurulmuş bir topun sallanmasına (hareket etmesine değil) sebep olan bir sarsıntı, sallantı veya darbe reset kapsamında değerlendirilmez.

4.15.3 – Masayı Sarsma

Bir oyuncunun top hakimiyetini engellemek kural dışıdır. Savunmadaki takım tarafından sebep olunan ve hücumdaki takımın top hakimiyeti kazanmasını veya topu elinde tutmasını engelleyen herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe, masa hareketi ve rakip rotuna temas; masayı sarsma kapsamındadır.

Bir maçta aynı takım tarafından işlenen ilk ve ikinci kural ihlallerinin karşılığı Devam veya Yeniden Başlama cezasıdır. Sonraki seferlerde ise Penaltı Vuruşu kararı verilir.

Masayı sarsma kararları hakemin inisiyatifine bağlıdır.

Kural: Masayı Sarsma
Savunmadaki takım, hücumdaki takımın top hakimiyeti kazanmasını veya elinde tutmasını engelleyecek herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe veya masa hareketine sebep olmamalı ve rakip rotuna temas etmemelidir.

Ceza (ilk defa): Devam veya Yeniden Başlama
Ceza (ikinci defa): Devam veya Yeniden Başlama
Ceza (sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Eğer rakip takımın top hakimiyeti kazanmasına açık bir şekilde engel olunduysa, aynı rotta eş zamanlı gerçekleşen bir darbe ve aktarım, masayı sarsma ihlaline temel teşkil edebilir.

 2. Top oyundayken, rot vurma biçimindeki herhangi bir darbe, masayı sarsma ihlali olarak değerlendirilebilir.

 3. Topun bulunduğu rotun karşısındaki rakip oyuncu tarafından sebep olunan bir sallantı, vurma veya sarsıntı resetten ziyade masayı sarsma olarak değerlendirilir. (Örneğin bir forvet diğer forvetin top hakimiyetine engel olduğunda)

4.16 – HAKEM TALEBİ

Hakemsiz bir maçta, oyuncular bir duraksama esnasında veya topun durdurulduğu bir pozisyonda hakem talebinde bulunabilir. Hakem talebi, aşağıdaki sebeplere dayanabilir:

 • Kuralların yorumlanması

 • Bir anlaşmazlığı çözmek

 • Maça hakemle devam etmek

Hakemsiz bir maçta kuralların yorumlanmasına yönelik bir soru ortaya çıkarsa, bir hakeme danışmak için oyun kesintiye uğratılabilir.

Hakemsiz bir maçta anlaşmazlık çıkması durumunda, karar vermesi için bir hakem çağırılabilir. Hakemin kararı oyuncular, seyirciler, diğer hakemlerden alınan bilgilere veya mevcut video kayıtlarına dayanabilir.

Masada iki hakem varsa, oyunculardan biri topun durduğu bir pozisyonda hakem değişimi isteğinde bulunabilir. Bu talebin sonucuna Baş Hakem tarafından karar verilecektir.

Kural: Top Hareketliyken Hakem Talebinde Bulunma
Hakemsiz bir maçta, oyuncu top durdurulmuş pozisyonda değilse hakem talebinde bulunmamalıdır.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: İkinci Hakem Talebi
Hakemli bir maçta, eğer bu talebi kendi mola süresi içinde sunmadıysa, ikinci bir hakem talep eden oyuncu mola haklarından birini kullanmış sayılır.

Ceza: Mola Cezası

Kural: Aktif Oyun Esnasında Ek Hakem Talebi
Hakemli bir maçta, aktif oyun esnasında ikinci bir hakem veya hakem değişimi talep edilmemelidir.

Ceza: Penaltı Vuruşu

Kural: Reddedilen Hakem Değişimi Talebi
İki hakemin bulunduğu bir maçta, bir hakem değişimi talebi sunulur ve Baş Hakem tarafından reddedilirse, talepte bulunan takım cezalandırılmalıdır.

Ceza: Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Hakemsiz bir maçta; top hakimiyeti elinde olmayan bir oyuncu, eğer top duruyorsa hakem talebinde bulunabilir. (Örneğin: Eğer sürenin aşıldığını düşünüyorsa)

 2. Hücumdaki oyuncunun topla oynadığı esnada savunmadaki takım hakem talebinde bulunursa, bu bir dikkat dağıtma sayılır.

 3. İkinci bir hakem isteyen takım, bu talep bir mola esnasında sunulmuş bile olsa, her halükârda mola haklarından birini kaybeder.

4.17 – HAKEM

Masada mevcut bir hakemin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak müsabaka kurallarına uyulmalıdır. Ancak, eğer maç bir hakem tarafından yönetiliyorsa; kural ihlallerine oyuncular değil, yalnızca hakem karar verir.

Hakemin otoritesi, iki takımın da masada bulunduğu andan itibaren başlar ve maç boyunca her koşulda itibar edilmelidir. Hakemin direktiflerine maç boyunca uyulmalıdır. Hakem kararlarına karşı çıkılmamalı ve insan hatasının oyunun bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Hakem kararlarına karşı çıkılamasa da, top tekrar oyuna sokulmadan önce bildirilmesi şartıyla, kurallara ilişkin bir yorumlamaya itiraz edilebilir. Bir maçın kaybedilmesiyle ilgili bir itiraz, kazanan takım bir sonraki maçına başlamadan önce sunulmalıdır. İtirazlar Baş Hakem ve mümkünse hakem ekibinden iki üye tarafından değerlendirilecektir.

Oyuncular, duraksamalar esnasında verilen aşağıdaki hakem direktiflerine aşina olmalıdır:

Hakem direktifi         Neden?                                                                                                                   Oyuncu eylemi

“Time/Süre”               Duraksama için izin verilen maksimum sürenin sonuna gelindi           Oyuna başlamaya hazırlanmak

“Play/Oyna”                Oyun başlamalıdır                                                                                               Top hakimiyeti elinde olan oyuncu, oyunu yeniden başlatmalıdır

Oyuncular, aktif oyun esnasında hakemin yapabileceği aşağıdaki kesintilere aşina olmalıdır:

Hakem direktifi                      Neden?                                                            Oyuncu eylemi

“Stop/Dur”                              Bir hakem kararı verilecektir                     Top durdurulmalı ve tutulmalıdır

“Time/Süre”                           Hakimiyet süresi aşılmıştır                        Top hakimiyeti elinde olan oyuncu, topu tutmalıdır

“Reset”                                    Reset kural ihlali                                           Aktif oyun devam eder

“Warning/Uyarı”                   Reset kural ihlali                                           Aktif oyun devam eder

Kural: Makul Olmayan İtiraz
Bir oyuncu hakemin kararlarına itiraz etmemeli, dayanaksız veya makul olmayan itirazlarda bulunmamalıdır.

Ceza: Mola Cezası – Hakem inisiyatifi: muhtemel Oyunun Geciktirilmesi

Kural: Tartışma
Bir oyuncu, maçı yöneten hakemle tartışmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi: muhtemel Oyunun Geciktirilmesi ve/veya Davranış İhlali

 

4.18 – TIBBİ MOLA TALEBİ

Bir duraksama esnasında veya topun durdurulduğu bir pozisyonda, oyuncu tıbbi mola talebinde bulunabilir.

Talebin sonucuna hakem tarafından karar verilir, hakem de Turnuva Yöneticisi’ne danışabilir. Hakemsiz bir maçta, talep doğrudan Turnuva Yöneticisi’ne gider.

Talep kabul edilirse Tıbbi Mola’nın maksimum süresi belirlenecektir, 60 dakikayı geçemez.

Kural: Reddedilen Tıbbi Mola Talebi
Reddedilen bir tıbbi mola talebi cezalandırılır.

Ceza: Mola Cezası – Hakem inisiyatifi: muhtemel Oyunun Geciktirilmesi

Kural: Tıbbi Mola Süresinin Dolması
Oyuncu, Tıbbi Mola süresi dolduğunda oynamaya hazır olmalıdır.

Ceza: Hükmen Mağlubiyet

4.19 – MASA BAKIMI TALEBİ

Masa veya masa ışıklandırmasında ani bir değişim meydana gelirse veya oyun alanında yabancı bir cisim tespit edilirse, herhangi bir oyuncu masa bakımı talebinde bulunabilir. Talep işlendikten sonra, oyun topun en son bulunduğu konumda yeniden başlar.

Yorum:

 1. Kırık bir bebek, dübel, vida, yay, bumper veya bükülmüş bir rot, masa ışıklandırmasının bozulması, oyun alanına yabancı bir cismin girmesi ani değişimler kapsamındadır.

4.20 – RESMİ KESİNTİ

Turnuva veya etkinlik yönetimi tarafından yapılan bir duyuru veya başka bir kesinti esnasında oyunu durdurmak gerekebilir. Bu durumda, top hakimiyeti elinde bulunan oyuncu topu tutmalıdır. Kesinti sonlandığında, top hakimiyeti elinde bulunan oyuncu topu tekrar oyuna sokacaktır.

4.21 – SET ARASI

Set kazanan takım, eğer masada set boncuğu varsa, kazandığı seti işaretlemelidir.

Takımların bir sonraki sete başlamak için 90 saniyelik bir süreleri vardır. Bu süre iki takımın ortak kararıyla daha erken bitebilir. Süre sınırını aşmak, Oyunun Geciktirilmesi kural ihlaline yol açar.

Takımlar set arasında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Taraf değiştirme

 • Takım içinde yer değiştirme

 • Elcik değiştirme (Turnuva Yöneticisi tarafından izin verilen durumlarda)

 • Mola alma

Set arasında alınan bir mola, sıradaki setin mola haklarından düşülür.

İlk set tamamlandıktan sonra, iki takımdan biri taraf değiştirme talebinde bulunabilir. Karşı takım bu talebi reddedemez ancak eğer takımlar taraf değiştirirse, maç boyunca her setten sonra değişmeye devam etmelidirler. Eğer ilk setten sonra taraf değiştirmezlerse, maç boyunca aynı tarafta oynamalıdırlar.

Bazı şartlar altında, Turnuva Yöneticisi taraf değiştirmeye izin vermeyebilir.

4.22 – SÜRE KONTROLÜ

Aktif top hakimiyeti ve duraksamalar, süre kontrolüne tabidir. Aşağıdaki tablo, süre sınırlarını ve sınırların aşıldığı zaman ne olacağını özetler:

Durum                                                                                                                  Süre sınırı                                 Süre sınırı aşıldığında

Aktif top hakimiyeti – kale rotları                                                               15 saniye                                  Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Aktif top hakimiyeti – orta saha rotu                                                        10 saniye                                  Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Aktif top hakimiyeti – forvet rotu                                                               15 saniye                                  Ceza: Kalede Yeniden Başlama

Duraksama – Tıbbi Mola                                                                                 60 dakika (en fazla)              Hakem “Play/Oyna” der

Duraksama – Set Arası                                                                                    90 saniye                                 Hakem “Play/Oyna” der

Duraksama – Mola                                                                                            30 saniye                                  Hakem “Play/Oyna” der

Hakemin bir duraksamanın ardından “Play/Oyna” demesi                  3 saniye                                    Uyarı: Oyunun Geciktirilmesi

Bir gol veya ölü topun ardından topu alıp tekrar konumlandırma      5 saniye                                    Uyarı: Oyunun Geciktirilmesi

Duraksama – Topu oyuna sokma                                                                 3 saniye                                    Uyarı: Oyunun Geciktirilmesi

Oyunun Geciktirilmesi uyarısı                                                                        10 saniye                                 Oyunun Geciktirilmesi ihlali

                                                                                                                                                                                   Ceza: Mola Cezası

Bir rottaki süre sınırını aşmak, yeniden başlama cezasıyla sonuçlanır.

Hakem, bir duraksamadan sonra (Tıbbi Mola, Set Arası veya Mola) oyunun ne zaman başlayacağı konusunda takımları bilgilendirir. Top hakimiyeti elinde olan oyuncu 3 saniye içinde oyunu başlatmazsa, Oyunun Geciktirilmesi kapsamında uyarı alır. Oyunun Geciktirilmesi uyarısı alan oyuncu 10 saniye içinde oyunu başlatmazsa Oyunun Geciktirilmesi ihlali işlemiş sayılır, bu da Mola Cezası ile sonuçlanır.

Oyunun Geciktirilmesi uyarıları ve ihlalleri hakemin inisiyatifindedir ve yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında da uygulanabilir.

Kural: Oyunun Geciktirilmesi
Oyunun Geciktirilmesi uyarısı alan bir oyuncu, oyunu yeniden başlatmak için 10 saniyeden fazla beklememelidir.

Ceza: Mola Cezası

4.23 – OYUNCU DAVRANIŞLARI

Oyuncular maç boyunca ahlak ve saygı çerçevesinde hareket etmelidir. Davranış İhlali durumunda hakem, cezayı ve süreci belirleme inisiyatifine sahiptir.

Kural: Hile
Oyuncu hile yapmamalı, hile girişiminde bulunmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Tartışma
Oyuncu, maçı yöneten hakemle tartışmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Oyunun Geciktirilmesi ve/veya Davranış İhlali

Kural: Küfür
Oyuncu küfretmemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Penaltı Vuruşu
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Hakem inisiyatifi, muhtemel Davranış İhlali

Kural: Aşağılayıcı Yorum
Oyuncu doğrudan veya dolaylı yoldan, diğer oyuncular veya hakemler hakkında aşağılayıcı veya uygunsuz yorumlarda bulunmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Kural: İllegal Koçluk
Oyuncu mola veya set araları haricinde maçın herhangi bir kısmında seyircilerden hiçbir yardım almamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Cihaz Kullanımı
Oyuncu mola veya set araları haricinde kulak içi/dışı kulaklık, cep telefonu veya başka herhangi bir elektronik cihaz kullanmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Kural: Agresif Davranış
Oyuncu top oyunda değilken herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe, masa hareketine sebep olmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Formattan Sapma
Takımlar organizasyon için belirlenen formatın dışına çıkmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

4.24 – SEYİRCİ DAVRANIŞLARI

Hakemin inisiyatifine bağlı olarak, seyirciler Davranış İhlallerine tabidir. Seyirciler aktif oyun esnasında oyunculara taktik vermemeli veya dikkatlerini dağıtmamalıdır.

Kural: Seyircinin Koçluk Yapması
Mola veya set araları haricinde seyirci, oyunculardan birine bilgi aktarımında bulunarak maçı etkilememeli, etkileme girişiminde bulunmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Seyircinin Dikkat Dağıtması
Seyirci, oyuncuların veya hakemin dikkatini dağıtarak maçın gidişatını etkilememelidir.

Ceza: Davranış İhlali, muhtemel İhraç

4.25 – İZİN İSTEME

Bazı oyuncu eylemleri, izin almayı gerektirir. Belli bir eylemde bulunmak için hakemden veya hakemsiz bir maçta karşıdaki uygun oyuncudan izin istenmelidir.

Topu almak için oyun alanına elini sokmak, oyun alanını temizlemek veya bir elciği sıkılaştırmak; izin gerektiren eylemlere örnek olarak verilebilir.

4.26 – OYUN ALANINA ELİNİ SOKMAK

Aktif oyun devam ederken, izin almak şartıyla oyun alanına elini sokmak kurallara uygundur.

Bir duraksama veya kesinti esnasında, izin almak şartıyla oyun alanına elini sokmak ve topa dokunmak kurallara uygundur.

Bir duraksama veya kesinti esnasında, topa dokunmamak şartıyla izin almaksızın oyun alanına elini sokmak kurallara uygundur.

Kalan bütün durumlar aşağıda listelendiği gibi kurallara aykırıdır:

Kural: Oyun Devam Ederken Elini Sokma
Aktif oyun devam ederken, oyuncu izin almadan oyun alanına elini sokmamalıdır.

Eğer bu eylem karşı takımın golüne engel olduysa, Ceza: Gol Cezası
Eğer top hareket halindeyse veya aktif top hakimiyeti karşı takımdaysa, Ceza: Penaltı Vuruşu
Kalan bütün durumlarda, Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Duraksama Esnasında Topa Dokunma
Bir duraksama veya kesinti esnasında, oyuncu izin almaksızın oyun alanına elini sokarak topa dokunmamalıdır.

Eğer top kural ihlali yapan takımın kalecisinin arkasından ulaşılabilir durumdaysa, Ceza: Gol Cezası
Eğer top hakimiyeti karşı takımdaysa, Ceza: Penaltı Vuruşu
Kalan bütün durumlarda, Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Havadaki Topu Yakalama
Oyuncu, masanın üzerinde havalanan bir topu elleriyle yakalamamalıdır.

Ceza: Penaltı Vuruşu
Eğer Penaltı Vuruşu golle sonuçlanmazsa: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. İzinsiz bir şekilde elini sahaya uzatarak topu almak her durumda kural dışıdır.

 2. Bir duraksama esnasında oyuncu, izin almaksızın sahayı temizleyebilir.

 3. Aktif oyun devam ederken, oyuncu bir elciği sıkmak üzere oyun alanına elini sokmak için izin istemelidir.

 4. Havalanan bir topu yakalamak, top oyun alanını terk etmişse ve direkt olarak masa çerçevesinin üzerinde değilse, kurallara uygundur.

 5. Hakem, top kaleye yakın bir konumdaysa veya ulaşılabilirliği şüpheliyse, oyuncunun topa dokunma talebini reddedebilir.

4.27 – MASADA YAPILAN DEĞİŞİMLER

Elcik Değiştirme, Masayı Silme ve Rotları Yağlama; duraksamalar esnasında izin verilen rutin bakım işlemleridir ve Oyunun Geciktirilmesi ihlaline tabidir.

Masayla ilgili problemler, Masa Bakımı ile çözülür. Diğer değişimler, Masada Değişiklik Yapma olarak değerlendirilir ve kural dışıdır.

4.27.1 – Elcik Değiştirme

Turnuva Yöneticisi tarafından izin verilen durumlarda, oyuncular masadaki elcikleri onaylanan elciklerle değiştirme hakkına sahiptir.

Oyuncular, süre sınırları dahilinde olmak şartıyla; elciklerini her setten önce, molalar esnasında ve gol aralarında değiştirebilir.

4.27.2 – Masayı Silme

Herhangi bir duraksama esnasında oyuncular, kimyasal bir madde kullanmamak şartıyla, izin almaksızın sahayı veya topu hafifçe temizleme hakkına sahiptir.

Kural: İllegal Temizleme
Oyuncu masayı veya topu temizlemek için herhangi bir madde, tükürük veya ter dahil, kullanmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

4.27.3 – Rotları Yağlama

Oyuncular kendi takımının rotlarını mola esnasında ve gol aralarında yağlayabilir.

Rotlar yağlanırken pipet veya sünger uçlu araçlar kullanılmalıdır. Kayganlaştırıcı madde doğrudan rotların üstüne sıkılmamalı, dolaylı yoldan uygulanmalıdır.

Masa üreticileri ve organizatörler belli bir kayganlaştırıcı ürünü zorunlu kılabilir, kullanımı için belli gereksinimler ve kısıtlamalar getirebilirler.

Kural: İllegal Yağlama
Oyuncu, kayganlaştırıcı ürünleri kurallara uygun bir şekilde kullanmalıdır.
Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Masa üreticileri, teleskobik rotların oyuncular tarafından yağlanmamasını zorunlu kılabilir.

4.27.4 – Masa Bakımı

Oyun alanına yabancı bir cisim girerse, masanın parçalarından biri iş görmez hâle gelirse veya masayı oynamaya elverişsiz hâle getirecek başka bir sorun çıkarsa; oyun, masa bakımı için kesintiye uğramalıdır.

Oyuncu, gevşemiş bir elciği sıkılaştırmak için izin almak şartıyla oyun alanına elini sokabilir.

Masanın temizlenmeye ihtiyacı varsa, masa üreticisi ve organizatörün gereksinim ve kısıtlamalarına uygun olarak onaylanmış ürünler kullanılmalıdır.

Eğer sorun oyuncular tarafından çözülemiyorsa, turnuva masasına bir masa bakımı talebinde bulunulmalıdır.

Masa, maç başlamadan önce dengelenmelidir. Maç başladıktan sonra ise bir duraksama esnasında oyuncu, masanın dengelenmesi için bir talepte bulunabilir. Takımlar masanın dengelenmesi konusunda ortak bir karara varırlarsa, durumun gereği oyuncuların kendileri veya turnuva masasına sunulan bir masa bakımı talebiyle yerine getirilir.

Sorun çözüldükten sonra oyun, top hakimiyeti en son hangi rottaysa oradan devam eder.

Kural: Masayı Dengeleme Talebi
Maç başladıktan sonra, eğer takımlar masanın dengelenmesi konusunda anlaşmazlığa düşerse, dengelemeyi isteyen takım masa bakımı talebinde bulunur ve mola haklarından birini kullanmış sayılır.

Ceza: Mola Cezası

Yorum:

 1. Kırık bir bebek, dübel, vida, yay, bumper veya bükülmüş bir rot ve masa ışıklandırmasının bozulması; masa sorunları kapsamındadır.

4.27.5 – Masada Değişiklik Yapma

Oyuncu, masanın veya topların oynama niteliğini değiştirmemelidir.

Oyuncu, hiçbir maddenin saha veya topa bulaşmasına izin vermemelidir.

Oyuncu elciğin tutuculuğunu arttıracak bir madde kullanabilir ama oyun alanına, rotlara veya topa bulaştırmamalıdır. Bu gerçekleşirse; oyun tekrar başlamadan önce bulaşan madde temizlenmeli ve top, eğer durumdan etkilendiyse, değiştirilmelidir. Set aralarında taraf değiştirirken, kullanılan madde elciklerden tamamen temizlenmelidir.

Kural: Masada Değişiklik Yapma
Oyuncu, masanın veya topların oynama niteliğini değiştirmemelidir.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı vuruşu veya İhraç

Kural: Bulaştırma
Oyuncu, hiçbir maddenin saha veya topa bulaşmasına izin vermemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Oyunun Geciktirilmesi
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı vuruşu

Kural: Elciğe Uygulanan Madde
Set aralarında taraf değiştirirken, oyuncu elciklere sürülmüş herhangi bir madde bırakmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı, oyuncu süre sınırları içerisinde maddeyi temizlemelidir
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Oyuncu bahsi geçen maddeyi kullanmaktan men edilir

Kural: Rot Hareketini Kısıtlama
Oyuncu rotlardan birinin hareketini kısıtlayan herhangi bir alet veya cisim kullanmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Bebekleri törpüleme, sahayı zımparalama, sahaya veya topa doğrudan yabancı bir madde sürme; masada değişiklik yapmanın örnekleri arasındadır.

 2. Kayganlaştırıcı maddeler ve tutuculuğu arttıran materyaller, masaya bulaşabilecek maddeler arasındadır.

4.28 – TOP STOĞU

Maç başlamadan önce, oyuncular maç boyunca kullanılacak olan toplar konusunda ortak bir karara varmalıdır. Eğer ortada bir anlaşmazlık varsa, yeni toplar kullanılmalıdır. Bu toplar, top stoğunu teşkil eder.

Topla oynanmaya başladıktan sonra herhangi bir değişim talebi, bir duraksama esnasında sunulmalıdır. Böylece izin almak şartıyla değiştirilebilir.

Aktif oyun esnasında top değişimi istenirse ve eğer hakem oynanamaz durumda olduğuna kanaat getirirse, top değiştirilir.

Kural: Top Değişimi
Topla oynanmaya başlandıktan sonra, oyuncu izin almaksızın topu değiştirmemelidir.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Kural: Makul Olmayan Top Talebi
Aktif oyun devam ederken bir oyuncu top değişimi talebinde bulunursa, hakem topun oynanabilir durumda olup olmadığına karar verir. Top oynanamaz durumdaysa, değiştirilir. Hakem topun oynanabilir durumda olduğuna kanaat getirirse, talepte bulunan takım mola almış sayılır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Mola Cezası

Kural: Top Ekleme
Maç başladıktan sonra oyuncu, top stoğuna izin almaksızın yeni bir top eklememelidir.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

4.29 – ANTRENMAN

Bir duraksama veya kesinti esnasında topla oynamak, antrenman olarak değerlendirilir. Maç başladıktan sonra ancak set aralarında antrenman yapılabilir.

Kural: İllegal Antrenman
Set araları ve topun oyuna sokulması haricinde oyuncu, bir duraksama veya kesinti esnasında herhangi bir transfer veya aktarım gerçekleştirmemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Eğer top hakimiyeti faulü yapan oyuncudaysa, Orta Sahada Yeniden Başlama; Eğer top hakimiyeti faulü yapan oyuncuda değilse, Uyarı
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Kasti olmayan bir aktarım kural ihlali sayılmaz, hakem inisiyatifini kullanır.

 2. Oyun alanına ikinci bir top getirmek illegal antrenman kapsamına girer.

 3. Topa değmeden rotları hareket ettirmek illegal antrenman kapsamına girmez.

 4. Topu oyuna sokarken konumlandırmak amacıyla gerçekleştirilen transferler, illegal antrenman kapsamına girmez.

5) CEZALAR

Bu bölüm, kural ihlalleri için verilen cezaları belirtmektedir.

Ceza: Uyarı
Bir uyarı, kural ihlalinin tekrarlanması durumunda daha ağır bir cezayla sonuçlanacağını bildirir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama
Top, oyunu yeniden başlatmak üzere karşı takımın orta saha rotuna verilir.

Ceza: Kalede Yeniden Başlama
Top, oyunu yeniden başlatmak üzere karşı takımın kale rotuna verilir.

Ceza: Gol Cezası
Karşı takıma bir gol yazılır. Servis hakkı kural ihlalini işleyen takımdadır.

Ceza: Devam veya Yeniden Başlama
Karşı takım aşağıdakilerden birini seçme hakkına sahiptir:

 • Topun mevcut konumundan oynamaya devam etme (kale dahil)

 • Kural ihlali konumunda oyuna yeniden başlama

 • Orta saha rotunda yeniden başlama

Ceza: Dikkat Dağıtma (ilk defa)

 • Hakem kötü niyetli olmadığına kanaat getirirse: Uyarı

 • Eğer faulü yapan takım bir gol atmışsa: Gol iptali ve Orta Sahada Yeniden Başlama

 • Diğer bütün durumlarda: Devam veya Yeniden Başlama

Ceza: Dikkat Dağıtma (sonraki seferlerde)
Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Ceza: Reset
Hakem “Reset” duyurusunu yapar, hakimiyet süresi ve duvar teması sayısı sıfırlanır. Tekrar eden bir kural ihlali, Reset Uyarısı cezasıyla sonuçlanacaktır.

Ceza: Reset Uyarısı
Hakem “Reset” duyurusunu yapar, hakimiyet süresi ve duvar teması sayısı sıfırlanır. Tekrar eden bir kural ihlali, Penaltı Vuruşu cezasıyla sonuçlanacaktır.

Ceza: Setin Hükmen Mağlubiyeti
Takım seti hükmen kaybetmiş sayılır.

Ceza: Hükmen Mağlubiyet
Takım maçı hükmen kaybetmiş sayılır.

Ceza: Davranış İhlali
Masa hakeminin ve Baş Hakemin inisiyatifinde, ihlalin ağırlığına bağlı olarak, uyarıdan setin veya maçın hükmen mağlubiyetine kadar her türlü ceza verilebilir. Aynı zamanda, olayın Turnuva Yöneticisi’ne taşınmasıyla, turnuvadan ihraç edilme veya para cezası uygulanabilir.

Ceza: Penaltı Vuruşu
Detaylar için Penaltı Vuruşu bölümüne bakınız.

5.1 – PENALTI VURUŞU

Hakem, bir kural ihlalin sonucunda Penaltı Vuruşu kararı verebilir. Penaltı Vuruşu, karşı takımdaki bir oyuncu tarafından kullanılan ve faulü yapan takımdaki bir oyuncu tarafından savunulan tek seferlik bir forvet atışıdır. Penaltı Vuruşu kullanıldıktan sonra, eğer golle sonuçlanmamışsa, oyun kural ihlalinin işlendiği pozisyondan devam eder. Golle sonuçlanmışsa, servis hakkı faulü yapan takımdadır. Bütün müsabaka kuralları Penaltı Vuruşu süresince geçerlidir.

Çiftler kategorisinde, her iki takım da Penaltı Vuruşu öncesinde Yer Değişimi yapabilir.

Top, forvet rotundan oyuna sokulur ve bir vuruş yapılır. Bütün Standart Müsabaka Kuralları, Penaltı Vuruşu süresince geçerlidir.

Penaltı Vuruşu, hücum yapan oyuncu bir aktarım gerçekleştirdiğinde ve aşağıdaki senaryolardan biriyle sonuçlandığında tamamlanmış sayılır:

 • Top rakip kaleye girer

 • Top rakibin kale rotunun hakimiyet alanına girer ve çıkar

 • Top durur

Penaltı Vuruşu tamamlandıktan sonra hakem, faulü yapan takım tarafından işlenen sonraki kural ihlallerinin seti veya maçı hükmen kaybetmeyle sonuçlanacağını bildirebilir.

Penaltı Vuruşu tamamlandığında oyun, aşağıdaki gibi yeniden başlar:

 • Çiftler maçlarında, oyuncular masaya geri dönerler ve iki takım da Yer Değişimi yapabilir

 • Eğer vuruş golle sonuçlandıysa, servis hakkı faulü yapan takımdadır

 • Eğer vuruş golle sonuçlanmadıysa, oyun kurallara uygun olarak ihlalin işlendiği pozisyondan devam eder.

Kural: Penaltı Vuruşu Sınırı
Bir takım, aynı set içinde 3 Penaltı Vuruşu cezası almamalıdır.

Ceza: Setin Hükmen Mağlubiyeti

Ömer Faruk Karaşahan tarafından çeviri yapılmıştır.