1) GİRİŞ

1.1 – ARKAPLAN

Bu belge, masa futbolu veya langırt kurallarının tasarımı ve sunumunda kayda değer bir değişimi yansıtmaktadır.

Bu proje, mevcut ITSF kurallarının eskimeye başladığının idrak edilmesi sonucunda doğmuştur. ITSF tarafından benimsenen orijinal kural kitapçığındaki birbirini izleyen değişimler sonucunda, güncellenmeye ihtiyaç duyan bir belge ortaya çıkmıştır.

Mevcut ITSF kural kitapçığı, farklı organizasyon tipleri için kurallar oluşturmaya ve kuralları diğer dillere isabetli bir şekilde tercüme etmeye elverişli değildir.

Bu amaçlara hizmet edecek yeni bir tasarı gereklidir ve Standart Müsabaka Kuralları, bu projenin ilk ürünüdür.

1.2 – FELSEFE

Müsabaka Kuralları, bütün kitapçık boyunca atıfta bulunulan bir grup tanımlamayı esas alır.

Karmaşık kavramları özetlemek üzere kendi içinde tutarlı bir grup tanımlamanın kullanılması; kuralların kısa ve net olmasını sağlamakla beraber, aynı zamanda terminolojinin daha genel bir kullanımının da önünü açmaktadır. Bu sayede, örnek olarak, top hakimiyeti veya hareketsiz top denildiğinde neyin kastedildiği konusunda ortak bir karara varabiliriz.

Belgenin okunabilirliği, kural ve tanımların kesinliği ile dengelenmiştir. Terimlerin istikrarlı kullanımı ise anlam belirsizliğini, öznelliği, fazlalığı ve çelişkiyi en aza indirgemektedir.

Bu yaklaşımın amaçları:

 • Kuralların yorumlanmasını ve hakemliği kolaylaştırmak

 • Kitapçığın diğer dillere doğru bir şekilde tercüme edilmesini kolaylaştırmak

 • Diğer organizasyon tipleri için ITSF kural kitapçıklarının yazımını kolaylaştırmak

 • Tutarlı ve kalıcı bir langırt terminolojisi oluşturmak

Hakem ve oyuncuların Standart Müsabaka Kuralları’ndaki bu yeni yaklaşıma alışmaları zaman alacaktır. Kuralları daha akılcı hâle getirmek ve sadeleştirmek için acil bir ihtiyaç olsa da; tek bir adımda hem yaklaşım hem de kurallar bakımından büyük değişimler yapmak, kafa karışıklığı ve tepki kalabalığına yol açacaktı.

Dolayısıyla, Standart Müsabaka Kuralları’nın ilk versiyonunda 2015 ITSF kurallarına olabildiğince sadık kalınması hedeflenmiştir. Bu sayede, ortaya çıkan problemlerin yeni kurallardan ziyade bu yeni yaklaşımdan kaynaklandığına emin olabiliriz.

Bu durumda, Müsabaka Kuralları’nın aşağıdaki amaçları bir an önce yerine getirmesini bekliyoruz:

 • Kuralları karmaşık olmaktan kurtarıp, sadeleşmeye giden yolu açma

 • Farklı beceri düzeylerinden oyuncular için özet niteliğinde kural dizileri oluşturma

 • Başka disiplinler için ITSF Müsabaka kuralları oluşturma, özellikle:
  ○ Başlıca milli oyun stilleri, İspanyol 2Legs ve İtalyan Speedball gibi
  ○ Engelli Kuralları
  ○ Klasik Çiftler
  ○ Özel organizasyonlar

2 ) TANIMLAR

Aktarım: Topun aktif top hakimiyeti olan rottan ayrılmasına sebep olan bir hamle.

Aktif oyun: Topun aktif top hakimiyeti veya aktarım aşamasında olduğu zaman dilimleri.

Aktif top hakimiyeti: Topun erişilebilir durumda olduğu, top hakimiyeti saati ile ölçülen, aktif oyunun bir parçası.

Baş hakem: Bir turnuvayı yöneten ve turnuva kurallarını uygulayan, bu iş için gerekli niteliklere sahip kişi.

Bebek: Oyun esnasında topu kontrol etmek için kullanılan, rotların üstündeki herhangi bir figür.

Bırakılmış: Oyuncu tarafından kontrol edilmeyen bir rot.

Çerçeve: Oyun alanının dışında kalan, masanın herhangi bir parçası.

Çevirme/Fırfır: Aktif top hakimiyeti esnasında rotun temastan önce veya sonra 360 dereceden fazla dönmesi.

Çift transfer: Topu oyuna sokarken yapılan, birbirini izleyen iki transfer.

Darbe: Bir oyuncunun rotunun duvara yüksek şiddetle vurması.

Dikkat dağıtma: Kurallar veya hakem tarafından illegal olarak değerlendirilen, aktif oyun esnasında gerçekleştirilmiş herhangi bir oyuncu eylemi.

Direkt pas: Araya giren bir temas olmaksızın, doğrudan aynı takımdaki başka bir rotun kontrollü hakimiyeti ile sonuçlanan bir kontrollü aktarım.

Duraksama: Aktif oyunun geçici olarak durduğu, süre kontrolü altındaki bir zaman dilimi.

Duraksamadaki top hakimiyeti: Bir duraksama veya kesinti esnasında, topun erişilebilir olduğu rot, duraksamadaki top hakimiyetini elinde bulunduran rot olarak kabul edilir.

Durdurulmuş top: Hemen oynanmamış bir hareketsiz top.

Duvar: Oyun alanının bir kenarını kaplayan dahili bir dikey yüzey veya eğer mevcutsa, oyun alanının çevresini kaplayan kenar bandı.

Duvar teması: Topun duvar ile temas etmesine sebep olan bir hamle.

Duvar teması sayısı: Bir aktif top hakimiyeti sırasında orta saha rotuyla yapılan duvar teması sayısı

Düzeltilmiş top: Bebeğin önü veya arkasıyla topa temas ettikten sonra, aynı bebekle yapılan bir transfer.

Elde tutulan top: Durdurulmuş durumdaki ve oynanmayan, erişilebilir bir top.

Erişilebilir: O rotta bulunan bir bebek rotu bükmeden topla temas edebiliyorsa, top erişilebilir sayılır.

Erişilemez: An itibariyle hiçbir rot tarafından erişilebilir durumda olmayan bir top.

Erişilmez: Hiçbir rot tarafından erişilebilir durumda olmayan bir top.

Endirekt pas: Araya giren bir temasla birlikte, doğrudan aynı takımdaki başka bir rotun kontrollü hakimiyeti ile sonuçlanan bir kontrollü aktarım.

Esnetme: Elciğe lateral baskı uygulayarak rotu bükmek.

Hakem: Bir maçı yöneten ve müsabaka kurallarını uygulayan, bu iş için gerekli niteliklere sahip kişi.

Hamle: Hareketsiz bir topun harekete geçmesine, hareket eden bir topun hız veya yön değiştirmesine sebep olan bir temas.

Hareketli top: Yer değiştiren veya dönen bir top.

Hareketsiz top: Hareket etmeyen bir top.

Hücumdaki oyuncu: Topa sahip olan oyuncu.

Hücumdaki takım: Topa sahip olan takım.

İlk para atışı: Hangi takımın ilk servis hakkı veya masa tarafı seçeneğine sahip olacağını belirleyen bir süreç.

İşlemden geçmemiş kural ihlali: Yeni meydana gelmiş ancak henüz işlemden geçmemiş olan bir kural ihlali.

Gol hedefi: Bir seti kazanmak için gereken gol sayısı.

Kale rotu: Kaleci rotu veya yanındaki iki bebekli rot

Kaleci: Kaleyi koruyan, kaleci rotuna ait bebek

Kaleci rotu: Kaleye en yakın pozisyondaki bebek

Karşı oyuncu: Masanın diğer tarafında, hücumdaki oyuncunun tam karşısındaki oyuncu

Kategori: Belli bir langırt disiplini. Örneğin: Standart Tekler veya Standart Çiftler.

Kepçeden çıkan pas: Hareketsiz veya hareketli bir topun bir anlığına kepçelenmenin sonucunda sıkışarak pas olarak verilmesi.

Kepçelenmiş top: Bir bebeğin aşağıya doğru uyguladığı baskıyla sahaya sabitlenmiş ve hemen oynanmamış bir top. Kepçelenmiş bir top, durdurulmuş veya hareketli olabilir.

Kesinti: Oyunun geçici olarak askıya alındığı, süre kontrolü altında olmayan bir zaman dilimi.

Kısıtlanmış top: Pas bağlamında; sıkıştırılmış, durdurulmuş, kepçelenmiş veya düzeltilmiş bir top.

Kontrol edilmiş: Durdurulmuş veya duvara yakın konumda bulunan, erişilebilir bir top.

Kontrollü aktarım: Bir kontrollü top hakimiyetini doğrudan takip eden bir aktarım.

Kontrollü top hakimiyeti: Bir temasın ardından topun kontrol edildiği bir aktif top hakimiyeti.

Kontrolsüz aktarım: Bir kontrolsüz top hakimiyetini doğrudan takip eden bir aktarım.

Kontrolsüz top hakimiyeti: Temasın ya gerçekleşmediği ya da anlık ve kontrolsüz gerçekleştiği bir aktif top hakimiyeti.

Kural ihlali kesintisi: Bir kural ihlalinin belirlenmesi ve işleme alınması için aktif oyunun kısa bir süreliğine kesintiye uğratılması.

Kural ihlalinin konumu: Kural ihlali meydana geldiğinde topun bulunduğu bebek.

Kurtarılmış top: Artık sıkışmış durumda olmayan, erişilebilir bir top.

Maç formatı: Oynanacak maç için set hedefi ve gol hedefini belirleyen değerler. Örneğin: 3/5 (maç 3 setten, her set 5 golden oluşur)

Masa bakımı: Masayla ilgili bir sorunun çözüldüğü bir kesinti.

Masayı sarsma: Savunmadaki takım tarafından sebep olunan ve hücumdaki takımın top hakimiyeti kazanmasını veya topu elinde tutmasını engelleyen herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe, masa hareketi ve rakip rotuna temas.

Masa dışına çıkan top: Oyun alanını terk edip masa çerçevesindeki veya masa dışındaki bir objeye çarpan top.

Masa hareketi: Bir oyuncunun masayı hareket ettirmesi.

Mevcut konum: Topun an itibariyle bulunduğu yer. Belli bir rotun veya bebeğin aktif veya duraksamadaki hakimiyeti altında, ölü, masa dışında veya bir kalenin içinde olabilir.

Mola: Oyuncuların konuşabildiği veya masadan uzaklaşabildiği, oyun esnasında veya setler arasındaki bir duraksama.

Ölü top: Herhangi bir rot tarafından erişilemez konumda olan hareketsiz top.

Organizasyon formatı: Bir turnuvanın nasıl oynanacağını belirtir. Örneğin: Önce grup aşaması, ardından Tek Eleme.

Oynama: Bir hamle, transfer veya aktarım.

Oyun alanı: Sahadan masa çerçevesinin kenarlarının yüksekliğine kadar, masanın iç hacminin herhangi bir kısmı.

Oyuncu: Takımlardan birinde oynayan bir kişi.

Pas: Direkt pas veya endirekt pas

Rakip rotuna temas: Bir oyuncunun bedeninin herhangi bir uzvunun rakip takımın rotlarından birine değmesi.

Reset: Savunmadaki takım tarafından yapılan ve hücumdaki oyuncunun topu kontrol etmesini veya oynamasını zorlaştıran herhangi bir sallantı, sarsıntı, vurma.

Rot: Kaleci rotu, kale rotu, orta saha rotu veya forvet rotu.

Sarsıntı: Bir oyuncunun rotunun duvara orta şiddetle vurması.

Savunmadaki oyuncu: Savunmadaki takımın herhangi bir oyuncusu.

Saha: Topun oynandığı alanı teşkil eden masanın iç yüzeyi.

Sallanan top: Yerinde hafifçe oynayan bir top. Sallanan bir top, hareketli bir top değildir.

Savunmadaki takım: Topa sahip olan takımın karşısındaki takım.

Sekme: Bir kontrolsüz aktarımdaki anlık temas.

Servis: Servis hakkı elinde olan takımın merkezi orta saha bebeğinden oyunun yeniden başlaması.

Set: Takımlardan biri gol hedefine ulaştığında biten bir karşılaşma.

Set hedefi: Bir maçı kazanmak için gereken set sayısı.

Seyirci: Maçta oynamayan veya maçı yönetmeyen bir gözlemci.

Süre kontrolü: Maçın süre kısıtlaması altında olan kısımları. Aktif top hakimiyeti ve molalar.

Takım: Masanın aynı tarafında bulunan bir veya daha fazla oyuncu.

Temas: Bebek ve topun birbirine değmesi.

Tıbbi mola: Sakatlık veya rahatsızlık geçiren bir oyuncunun iyileşmesi için tanınan bir duraksama.

Transfer: Aynı rottaki başka bir bebeğe doğrudan temasla sonuçlanan bir hamle.

Top hakimiyeti: Aktif top hakimiyeti veya duraksamadaki top hakimiyeti. Bir oyuncu ve bir takım, rotlarından biri topa sahipse, top hakimiyetini elinde tutuyor demektir.

Top hakimiyeti saati: Her bir rottaki aktif top hakimiyeti süresini ölçen bir zaman tutma aleti.

Top stoğu: Bütün bir maç boyunca kullanılan topların tamamı.

Turnuva masası: Oyuncuların turnuva yetkilileriyle görüşmek üzere başvurdukları yer.

Vurma: Bir oyuncunun rotunun duvara hafif şiddette vurması.

Yeniden başlama: Bir duraksama veya kesintiden sonra topun oyuna sokulması.

3) MAÇ YAPISI

Müsabaka Kuralları, bir maçı belli kısımlardan oluşan bir bütün olarak kabul eder. Bu yapıyı anlamak, kuralları okumayı ve yorumlamayı kolaylaştıracaktır.

Her maç, oyunun duraksamalar ve kesintiler tarafından bölünen aktif oyun periyotlarından oluşur. Aktif oyun, aktif top hakimiyeti ve aktarımlardan oluşur. Aktif top hakimiyeti ve duraksamalar, süre kontrolü altındayken; kesintiler değildir.

3.1 – DURAKSAMA

Bir duraksama; aktif oyunun geçici olarak durduğu, süre kontrolü altındaki bir zaman dilimidir. Süre kontrolü altında olduğu için, Oyunun Geciktirilmesi ihlaline tabidir.

Geçerli duraksamalar aşağıdaki gibidir:

 • Topun Oyuna Sokulması

 • Ölü Top

 • Topun Masa Dışına Çıkması

 • Mola

 • Gol Atılması

 • Set Arası

 • Oyuncu Sorusu

 • Tıbbi Mola

3.2 – KESİNTİ

Aktif oyunun durduğu bir zaman dilimidir. Süre kontrolü yoktur. Kesintiler esnasında mola alınamaz.

Geçerli kesintiler aşağıdaki gibidir:

 • Kural İhlali Kesintisi

 • Hakem Talebi

 • Tıbbi Mola Talebi

 • Masa Bakımı

 • Resmi Kesinti

Bir kesintiden sonra oyun, kurallara uygun bir şekilde topun bulunduğu rottan devam eder.

4) MÜSABAKA KURALLARI

4.1 – MAÇA BAŞLAMA

Maç, iki takımdan birer oyuncu arasında yapılan bir para atışıyla başlar. Para atışını kazanan takım, ilk servisi yapmayı veya masanın istediği tarafında oynamayı tercih edebilir. Kaybeden takıma da diğer seçenek kalmış olur. Para atışını kazanan takım, tercihini sonradan değiştiremez.

Servis hakkını elinde bulunduran takım, servis yaparak oyuna başlar.

4.2 – TOPU OYUNA SOKMA

Bu kısım; servis yaparken ya da bir duraksama veya kesintiden sonra oyuna yeniden başlarken, topun nasıl oyuna sokulacağını anlatır.

Top, üç aşamada oyuna sokulur:

 • Topu Konumlandırma

 • Hazır Protokolü

 • Çift Transfer

Top, ancak bu süreç yerine getirildikten sonra diğer rotlara aktarılabilir. Topu konumlandırırken, “Hazır?” sorusunu sorarken, “Hazır!” cevabınını verirken, çift transfer prosedürünü başlatırken veya tamamlarken gecikme olmamalıdır. Bu adımlar Oyunun Geciktirilmesi ihlaline sebep olabilir.

Top konumlandırılırken ve hazır protokolü esnasında, oyun duraksamada sayılır.

4.2.1 – Topu Konumlandırma

Top, oyunu başlatacak olan oyuncu tarafından konumlandırılır. Topun başlangıç konumu, durumlara göre belirlenmiştir:

 • Top, servis yapmak için, orta saha rotunun orta bebeğine yerleştirilir

 • Bir moladan sonra yeniden başlamak için, mola alındığı anda bulunduğu konumda kalır

 • Bir ölü top veya masa dışına çıkan toptan sonra yeniden başlamak için, uygun görülen rotun herhangi bir bebeğine yerleştirilir

Topu Konumlandırma aşamasında transfer gerçekleştirmek, mola esnasında değilse, kural ihlali sayılmaz.

4.2.2 – Hazır Protokolü

Hazır protokolü, iki adımdan oluşur:

 • Topa sahip olan oyuncu, karşıdaki oyuncuya “Hazır?” sorusunu sorar

 • Karşıdaki oyuncu, “Hazır!” cevabını verir

Çiftler karşılaşmalarında, karşıdaki oyuncu “Hazır!” cevabını vermeden önce partnerine danışabilir.

Hazır Protokolü, topa sahip olan oyuncu ilk transferi tamamladığında biter.

4.2.3 – Çift Transfer

“Hazır!” cevabından sonra, topa sahip olan oyuncu, oyuna başlamadan önce iki transfer yapmalıdır.

Aktif oyun, oyuncu ilk transferi yapmak üzere topu hareket ettirdiğinde başlar. Hakimiyet süresi, ilk transfer tamamlandığında başlar.

Orta sahada, duvar teması sayısı ilk transfer tamamlanana kadar sıfırdır.

Kural: Hatalı başlama
Top, “Hazır!” cevabı verilmeden hareket ettirilmemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (sonraki seferlerde): Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Yanlış bebek
Bir oyuncu, çift transfer prosedürünü yanlış bebekle başlatmamalıdır. Gol atıldığında, bu kural ihlali sıfırlanır.

Ceza (maçta ilk defa): Ceza verilmez.
Ceza (sonraki seferlerde): Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Tamamlanmamış Çift Transfer
Oyuncu, aktif oyun devam etmeden önce, iki transfer gerçekleştirmelidir.

Ceza: Devam veya Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Topun Konumlandırılması veya Hazır Protokolü esnasında her iki takım da mola alabilir.

 2. Her transfer, topu açık bir şekilde hareket ettirmelidir. Hareketsiz bir topa iki bebekle dokunmak, transfer sayılmaz.

 3. Duvarın yakınındaki bir topu moladan sonra oyuna sokarken, ilk transfer tamamlanana kadar duvar teması sayısı artmaz. Dolayısıyla, topu çıkarmak için birden fazla duvar teması yapılabilir.

4.3 – TOP HAKİMİYETİ

Top hakimiyeti; hangi rotun, dolayısıyla hangi oyuncu ve takımın o esnada topa sahip olduğuyla ilgilidir.

Top, aktif oyun esnasında bir rot tarafından erişilebilir duruma geldiğinde hakimiyet başlar; top erişilebilir olmaktan çıktığında biter. Süre kontrolü altındadır. Hakimiyetin süresi, süre saati ile tutulur ve kurallara tabidir.

Oyunculardan biri, bir duraksama veya kesinti esnasında topun hakimiyetini elinde bulunduruyorsa; bu bir duraksamadaki top hakimiyeti olarak değerlendirilir. (Örneğin bir mola veya kural ihlali kesintisi esnasında)

Hakemli bir maçta, süre sınırları hakem tarafından uygulanır. Oyuncular, süre ihlallerine karar veremez. Hakemsiz bir maçta, sürenin aşıldığını düşünen bir oyuncu “Dur!/Stop!” diyerek hakem çağırmak için oyunu kesintiye uğratabilir. Ardından, topa sahip olan oyuncu, yeniden başlar ve maç hakem kontrolü altında devam eder. Karşı takım topla oynadığı esnada oyunu kesintiye uğratan bir oyuncu, dikkat dağıtma faulü işlemiştir.

Dönmekte olan bir top, kale rotunun etki alanında erişilemez duruma gelirse; top erişilebilir veya ölü duruma geçene kadar süre saati durur.

Kural: Forvet rotunda Süre Limiti
Forvet rotundaki aktif top hakimiyeti 15 saniyeyi geçmemelidir.

Ceza: Kalede Yeniden Başlama

Kural: Orta saha rotunda Süre Limiti
Orta saha rotundaki aktif top hakimiyeti 10 saniyeyi geçmemelidir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Kale rotunda Süre Limiti
Kale rotundaki aktif top hakimiyeti 15 saniyeyi geçmemelidir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

4.4 – ÖLÜ TOP

Bir top, hareketsiz ve erişilemez durumdaysa, ölü kabul edilir. Topun ölü olma durumuna hakem karar verir. Hakemin olmadığı bir maçta ise, takımlar aralarında anlaşarak bu karara varırlar.

Ölü top, tekrar oyuna sokulurken mevcut konumu göz önünde bulundurulur:

Ölü topun konumu                           Oyun nereden başlar?

Orta saha rotları arasında              Servis

Orta saha rotunun arkasında        En yakın kale rotundan oyuna sokulur

Kural: Topu ölü hâle getirmek
Oyuncu topu kasten ölü duruma getirmemelidir.

Ceza:  Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Rot bükme
Oyuncu, erişilemez durumdaki topa temas etmek için rotu bükmemelidir.

Ceza:  Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Servis deliğinde sıkışan veya kaleci rotunun üstünde kalan bir top, ölü top olarak kabul edilir.

 2. Topun altına girmek, topu ölü hâle getirmeye teşebbüs olarak kabul edilir.

4.5 – MASA DIŞINA ÇIKAN TOP

Topun masa dışına çıktığına hakem karar verir. Hakemin olmadığı bir maçta ise, takımlar aralarında anlaşarak bu karara varırlar. Topu masa dışına çıkaran kontrollü aktarımdan hangi takımın sorumlu olduğu tespit edilir, ardından top karşı takımın kale rotundan oyuna sokulur.

Top, oyun alanını terk ettikten sonra aşağıdaki durumlardan biri yaşanırsa masa dışına çıkmış kabul edilir:

 • Masanın dışındaki herhangi bir objeye çarparsa (örneğin zemin, tavan veya odanın duvarı)

 • Skor boncuklarına, masa ışıklandırmasına veya masaya sabitlenmiş başka herhangi bir nesneye çarparsa

 • Dönerek masa çerçevesinin üstünde kalırsa

Aşağıdaki durumlarda ise masa dışına çıkmış kabul edilmez ve aktif oyun devam eder:

 • Başka bir nesneye çarpmadan oyun alanına geri dönerse

 • Masa çerçevesine çarpıp oyun alanına geri dönerse

 • Servis deliklerinden birine girip sahaya geri dönerse

Kural: Havadan oynama
Oyuncu, topun rakip rotların üzerinden uçarak geçmesine sebep olacak bir kontrollü aktarım yapmamalıdır.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Defansif bir blok veya ani bir defansif tepki, kontrollü aktarım sayılmaz.

4.6 – OYUNCU SORUSU

Aktif oyun devam ederken, topa sahip olan ve topu durdurmuş bir oyuncu, soru sormak için oyunu kısa bir süreliğine duraksatabilir. Topa sahip olan oyuncu, sorusu cevaplandıktan sonra oyunu yeniden başlatır.

Aşağıdakiler, makul sorular arasındadır:

 • Maç formatını veya güncel skoru teyit etme

 • Topu temizlemek için izin isteme

4.7 – GOL ATILMASI

Top, kale çizgisini tamamen geçtiğinde gol atılmış sayılır ve oyun duraksamaya girer. Ortada yeni işlenmiş bir kural ihlali yoksa, golü atan takıma bir puan yazılır. Eğer bu gol, maçın son golü değilse servis hakkı karşı takıma geçer.

Taraflar aynı set içerisinde atılmış bir golün kaydedilmediği konusunda anlaşmaya varırsa, skor yazılmalıdır. Eğer anlaşmaya varılmamışsa, yazılmamalıdır.

Kural: İllegal skor kaydetme
Oyuncu, kurallar dahilinde atılmamış bir golü kaydetmemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Hakemin inisiyatifi; muhtemel Penaltı Vuruşu.
Ceza (daha sonraki seferlerde): Hakemin inisiyatifi; muhtemel Penaltı Vuruşu. Baş Hakem’in inisiyatifi; setin veya maçın hükmen kaybedilmesi.

Yorum:

 1. Top kale çizgisini tamamen geçtikten sonra geri çıkarsa, yine de gol olarak sayılır.

 2. Çevirme/fırfır sonucunda gol atılmışsa, yeni işlenmiş bir kural ihlali var demektir. Gol geçerlilik kazanmaz ve top, karşı takımın orta saha rotuna verilir.

 3. Skorların kaydedilmesindeki kasti olmayan hatalar cezalandırılmaz.

 4. Çevirme/fırfır sonucunda kendi kalesine atılan bir gol, geçerlilik kazanır. Çünkü bu durumda karşı takım, topun mevcut konumundan oyuna devam etme hakkına sahiptir.

4.8 – YER DEĞİŞTİRME

Standart Çiftler kategorisinde, bir takımın oyuncuları yalnızca aşağıdaki duraksamalar esnasında yer değiştirebilirler:

 • Gol Atılması

 • Set Arası

 • Mola

 • Penaltı Vuruşu’ndan önce veya sonra

İki oyuncu da masaya dönük bir şekilde yerlerini aldığında, takım yer değiştirmiş sayılır.

Kural: İllegal yer değiştirme
Bir takım yukarıda listelenen durumlar haricinde yer değiştirmemelidir.

Ceza: Dikkat dağıtma

Kural: İzin verilmeyen yer değiştirme
Bir duraksama esnasında yer değiştiren takım, aynı duraksama esnasında ikinci defa yer değiştiremez. Ancak; top hakimiyeti olan takım yer değiştirmişse, karşılık olarak değişim yapabilir.

Ceza: İkinci değişime izin verilmez.

4.9 – ÇEVİRME/FIRFIR

Çevirme açısı topla temas etmeden önce veya sonra 360 dereceyi geçmezse, rotu çevirerek şut çekmek kurallara aykırı değildir.

Kural: İllegal çevirme
Oyuncu, çevirme/fırfır sonucunda topu başka bir rota aktarmamalıdır.

Ceza: Oyuna devam edilir veya top karşı takıma verilir.

Yorum:

 1. Bir aktarımla sonuçlanmayan çevirme/fırfır hareketi illegal çevirme değildir, dikkat dağıtma olarak değerlendirilebilir.

 2. Bırakılmış bir rotun dönmesi, kural ihlaline sebep olmaz.

 3. Çevirme/fırfır sonucunda kendi kalesine atılan bir gol, geçerlilik kazanır. Çünkü bu durumda karşı takım, topun mevcut konumundan oyuna devam etme hakkına sahiptir.

4.10 – PAS

Hedef rot, aktif top hakimiyetini elde ederse veya hiç beklemeden bir kontrollü aktarım gerçekleştirirse; pas yapılmış sayılır.

Kale ve orta saha rotlarından topu ileriye aktarırken, bazı kısıtlamalar geçerlidir. Basitçe açıklamak gerekirse; kurallara uygun bir şekilde pas yapılabilmesi için, top hareketli olmalıdır. Konunun daha ince detaylarını irdelemek için, kısıtlanmış topun tanımını anlamak gereklidir.

Pas bağlamında; kontrol edilmiş, durdurulmuş, kepçelenmiş veya düzeltilmiş bir top kısıtlanmış olarak kabul edilir. Kısıtlanmış bir top, orta saha rotundan forvet rotuna, direkt veya endirekt olarak pas verilemez. Kısıtlanmış bir top kale rotundan orta saha rotuna direkt olarak pas verilemez, ancak endirekt olarak verilebilir.

Diğer rotlar arasında veya geriye doğru verilen paslarda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Pası yapan rot     Hedef rot        Topun durumuna göre pasın illegal olduğu durumlar                 Pasın biçimine göre illegal olduğu durumlar

Orta saha              Forvet              Kontrol edilmiş, durdurulmuş, kepçelenmiş, düzeltilmiş           Direkt veya endirekt

Kale                        Orta saha        Kontrol edilmiş, durdurulmuş, kepçelenmiş, düzeltilmiş           Direkt

Kural: Kısıtlanmış Pas
Oyuncu, kısıtlanmış bir topu orta saha rotundan forvet rotuna direkt veya endirekt pas olarak vermemelidir. Oyuncu, kısıtlanmış bir topu kale rotundan orta saha rotuna direkt veya endirekt pas olarak vermemelidir.

Ceza: Devam veya Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Kısıtlanmış bir topun kurallar dahilinde pas verilebilir hâle gelmesi için transfer edilmesi gerekir.

 2. Hareketsiz bir topla pas vermek kurallara uygundur çünkü pas hemen verilirse top henüz durdurulmuş sayılmaz.

 3. Orta sahadan forvete durdurulmuş bir topla verilen pas, karşı orta saha bebeklerinden sekmiş olsa bile (endirekt) kural dışıdır.

 4. Sallanılan bir top, durdurulmuş bir toptur.

 5. Kepçe pozisyonundan bebeğin altına sıkışarak çıkan bir pas, kurallara uygundur.

 6. Bir süreliğine kepçelenen ve ardından kepçeden çıkarılan bir top, durdurulmuş top sayılır.

 7. Hedef rotla beklemeden bir kontrollü aktarım gerçekleştirilse bile, yine de pas yapılmış sayılır.

4.11 – DUVAR TEMASI

Top ve rotların duvarla temasını düzenleyen kısıtlamalar mevcuttur.

Top, duvarın yakınında sıkışmış durumdaysa; bebekle temas ederek çıkarılmalıdır. Başka herhangi bir yolla topa müdahale etmeye çalışmak, örneğin rotu duvara vurmak, kurallara aykırıdır.

Orta sahada, duvar teması sayısı tek bir aktif top hakimiyeti esnasında ikiyi geçemez. Ancak, eğer top duvara sıkışmış durumdaysa, Üç Duvar kuralı top çıkarılana kadar geçersiz sayılır.

Bir pasın hemen ardından orta saha rotunda sıkışan bir top, duvar teması sayısını arttırmaz.

Kural: Sıkışan topu çıkarmak için masayı sarsmak
Oyuncu sıkışmış durumdaki bir topu çıkarmak için rotları duvara vurmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (sonraki seferlerde): Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Üç Duvar
Orta sahada, duvar teması sayısı tek bir aktif top hakimiyeti esnasında ikiyi geçmemelidir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Üç Duvar
Orta sahada, duvar teması sayısı tek bir aktif top hakimiyeti esnasında ikiyi geçmemelidir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. Masanın iki tarafındaki duvar temasları birlikte sayılır.

 2. Mola almak, duvar teması sayısını sıfırlar.

4.12 – KURAL İHLALİ KESİNTİSİ

Kural ihlali kesintisi, bir faule karar verilip uygun cezanın belirlendiği kısa bir kesintidir.

Hakemli bir maçta, kural ihlali kesintisi yalnızca hakem tarafından yapılabilir. Aktif oyunu durdurmak için hakemin “Dur/Stop” demesi yeterlidir. Hakemsiz bir maçta ise, herhangi bir oyuncu kural ihlaline işaret etmek veya hakem çağırmak için “Dur/Stop” diyebilir.

Kural ihlalleri olabildiğince çabuk bir şekilde bildirilmelidir. Bazı durumlarda hakem, doğru cezaya karar vermek için kural ihlali kesintisini pozisyon bitene kadar bekletebilir. Hakemsiz bir maçta ise; kural ihlali iddiasında bulunma hakkı, bahsi geçen pozisyonun ardından bir aktarım gerçekleştirildiğinde sona erer.

Bir kural ihlali bildirildiğinde aktif oyun durur ve top, o sırada kimin kontrolündeyse onun tarafından durdurulmalıdır. Bu pozisyon, kural ihlalinin işleme alınması için mevcut konum olarak kabul edilir.

Bir kural ihlali, aşağıdaki adımlardan geçerek işleme alınır:

 • Kural ihlali bildirilir ve oyun askıya alınır.

 • Top, olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulur.

 • Topun mevcut konumu belirlenir.

 • Kural ihlalinin yeri belirlenir.

 • Kural ihlali için uygun düşen ceza belirlenir.

Bu adımlar tamamlanana kadar kural ihlali henüz işlemden geçmemiş sayılır. Kural ihlali  işlemden geçtikten sonra oyun, uygun düşen cezaya göre yeniden başlatılır.

Yorum:

 1. Kural ihlalinin aktarımdan hemen sonra bildirilmesi şartıyla, bir pas ve hemen ardından bir aktarım gerçekleştirildiğinde, pas yine de kural dışı olarak hüküm kazanabilir.

4.13 – MOLA

Mola, oyuncuların masadan uzaklaşabildiği, birbiriyle veya diğer insanlarla konuşabildiği bir duraksamadır.

Bir oyuncu, aktif top hakimiyeti kendi takımındayken veya bir duraksama esnasında mola alabilir.

Aktif top hakimiyeti elinde bulunan takım, top hareketliyken mola alırsa; aktif top hakimiyeti top duruncaya kadar devam eder ve mola, bu noktada başlar.

İki takımın da set başına ikişer mola hakkı vardır. Kalan mola sayısı, bir takım kurallara uygun bir şekilde mola aldığında ve hakem o takıma mola verdiğinde eksilir.

Setler arasında alınan bir mola, sıradaki setten düşülür.

Mola esnasında, herhangi bir oyuncu rotları yağlamak veya sahayı silmek amacıyla oyun alanına müdahale edebilir. Topa dokunulmadan önce izin alınmalıdır ve ardından top yine aynı konuma yerleştirilmelidir.

Mola, 30 saniyelik sürenin sonuna gelindiğinde veya iki takımın anlaşmasıyla daha önce biter. Top hakimiyetini elinde bulunduran oyuncu Hazır Protokolü’nü başlatır.

Masada hakem bulunuyorsa, takımları oyunun ne zaman başlayacağı konusunda yönlendirecektir. Herhangi bir gecikme, Oyunun Geciktirilmesi ihlaline konu olabilir.

Çiftler kategorisinde, iki takım da masaya geri dönerken yer değiştirebilirler. Bakınız: Yer Değiştirme

Mola bittiğinde, top hakimiyetini elinde bulunduran oyuncu tarafından oyun yeniden başlatılır.

Kural: Mola Sınırı
Bir takım, mola hakkı bitmiş durumdayken mola almamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Aktif oyun esnasında ise Orta Sahada Yeniden Başlama, bir duraksama esnasında ise Uyarı
Ceza: (sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Kural: İllegal Mola
Oyuncu, aktif top hakimiyeti karşı takımdayken mola almamalıdır.

Ceza: Faulü yapan takım topa sahip değilse, Dikkat Dağıtma
Ceza: Faulü yapan takım topa sahipse, Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Uygunsuz Mola
Takım, mola istedikten hemen sonra herhangi bir transfer veya aktarım gerçekleştirmemelidir.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: Çift Mola
Bir molanın ardından top oyuna sokulduktan sonra, oyuncu herhangi bir aktarım gerçekleştirilmeden ikinci bir mola almamalıdır.

Ceza: Kalede Yeniden Başlama

Kural: Dolaylı Mola
Aktif top hakimiyeti elinde olan bir oyuncu, rotları 3 saniyeden uzun bir süre bırakmamalı veya masaya arkasını dönmemelidir.
Ceza: Mola Cezası

Yorum:

 1. Çiftler kategorisinde bir oyuncunun, partneri mola istedikten hemen sonra bir aktarım gerçekleştirmesi; Uygunsuz Mola kuralı kapsamındadır.

 2. Mola istendikten sonra top hareket hâlindeyse süre hâlâ işlediği için, bir oyuncunun mola istedikten sonra süreyi aşması mümkündür. Aynı şekilde, eğer top hareket hâlindeyken kaleye girerse, gol sayılır.

 3. Topu durdurmuş bir oyuncu, örneğin terini silmek için, 3 saniyeye kadar rotları bırakabilir.

4.14 – MOLA CEZASI

Hakem, bazı kural ihlallerinde, bir takıma ceza olarak mola verebilir. Bahsi geçen durumlar, yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıdaki gibidir:

 • Dolaylı Mola

 • Oyunun Geciktirilmesi

 • Makul Olmayan Top Değişimi Talebi

 • İkinci Hakem Talebi

 • Makul Olmayan İstek

 • Reddedilen Tıbbi Mola Talebi

Ceza olarak mola verilen bir takım, o setteki mola haklarından birini kaybeder ancak mola süresini kullanabilir.

Kural: Mola Hakkı Kalmadığı Durumda Mola Cezası
Mola hakkı kalmadığı hâlde Mola Cezası alan bir takım, bu kuralı ihlal etmiş sayılır. Ceza: Penaltı Vuruşu

4.15 – OYUNA ENGEL OLMA

Dikkat Dağıtma, Reset/Sıfırlama ve Masayı Sarsma; karşı takımın oynamasına engel olan kural dışı hareketlerdir. Durumlara göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Yaygın İsim                                          Engel Olunan                     Tanım

Dikkat Dağıtma (Distraction)        Dikkat                                  Rakip takımın dikkatini dağıtmak

Reset                                                    Kontrol                                 Bir oyuncunun topu kontrol etme veya oynama imkânını zayıflatmak

Masayı Sarsma (Jar)                         Top hakimiyeti                  Bir oyuncunun top hakimiyeti elde etmesine engel olmak

4.15.1 – Dikkat Dağıtma

Bir oyuncu, aktif oyun devam ederken karşı takımın dikkatini dağıtmamalıdır. Bu durum, dikkat dağıtma ihlali kapsamındadır.

Genellikle, maçtaki ilk dikkat dağıtma için verilen cezanın ardından, aynı takım tarafından işlenen sonraki dikkat dağıtma ihlallerinde daha ağır bir ceza verilir. Dikkat dağıtma kapsamına giren durumlar burada listelenenlerle sınırlı değildir. Hakemin inisiyatifine bağlı olarak, başka hareketler de dikkat dağıtma olarak değerlendirilebilir.

Kural: Topsuz Alanda Hareketlilik
Aktif top hakimiyeti bir oyuncudayken, aynı takımın kontrolündeki başka bir rot duvara vurulmamalı veya abartılı derecede hareket ettirilmemelidir.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: Masadan Uzaklaşmak
Bir oyuncu, iki rotu da bırakarak masaya eğilmemeli veya masadan uzaklaşmamalıdır.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: Beklemeden Oynama
Çiftler maçlarında, bir oyuncu herhangi bir rotu tuttuktan veya bıraktıktan sonra bir saniye içerisinde herhangi bir aktarım gerçekleştirmemelidir. Tekler maçlarında ise, top forvet rotunda kontrol edildikten sonra, oyuncu herhangi bir rotu tuttuktan veya bıraktıktan sonra bir saniye içerisinde herhangi bir aktarım gerçekleştirmemelidir

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: İllegal Rot Kontrolü
Oyuncular, dirsekten parmaklara kadar sınırlanan bölgenin dışında vücüdun başka herhangi bir uzvuyla rotları kontrol etmemelidir.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Hakemin inisiyatifiyle, aktif oyun esnasında aşağıdaki durumlar da dikkat dağıtma olarka değerlendirilebilir:

 • Ses çıkarmak (Örneğin: konuşmak, bağırmak)

 • Üzerinde ses çıkaran bir elektronik alet bulundurmak

 • Herhangi bir hücum veya savunmanın parçası olmayan abartılı rot hareketleri

 • Herhangi bir hücum veya savunmanın parçası olmayan beden hareketleri (Örneğin: Özür dilemek veya onaylamak için masaya vurmak)

 • Rakip takımın rotlarından birine dokunmak

Yorum:

 1. Eğer hareket aşırıya kaçmıyorsa, pas yaparken yakalayacak olan rotu hareket ettirmek dikkat dağıtma kapsamına girmez.

 2. Elciği avuçtan bilek bölgesine kaydırmak, rotu bırakmak sayılmaz.

 3. Aktif top hakimiyeti elinde bulunan ve topu durdurmuş bir oyuncunun fısıldaması kural dışı değildir.

4.15.2 – Reset

Bir oyuncunun top kontrolüne engel olmak kural dışıdır. Savunmadaki bir oyuncu tarafından yapılan ve hücumdaki oyuncunun topu kontrol etme veya oynama imkânını zayıflatan herhangi bir sarsıntı, sallantı veya darbe; reset/sıfırlama ihlaline yol açabilir.

Bir setteki ilk kural ihlalinde hakem, “Reset” duyurusunu yaparak savunmadaki takımın reset ihlali işlediğini bildirir. Karşı takımın hakimiyet süresi ve duvar teması sayısı sıfırlanacaktır. Hakem reset duyurusunu yaptığında aktif oyun durmaz.

O setteki ilk “Reset” kararından sonra, aynı takım tarafından işlenen bir sonraki kural ihlali “Reset Uyarısı” kararıyla sonuçlanır. Ardından, aynı sette ve aynı skor boyunca işlenen sonraki kural ihlalinde Penaltı Vuruşu kararı verilir. Penaltı Vuruşu sonrasında, aynı takım tarafından işlenen sonraki kural ihlali yine “Reset Uyarısı” kararıyla sonuçlanır.

Her iki takım için, reset kural ihlalleri aşağıdaki gibi sıralanır:

Kural ihlali sıralaması                                       Hakem kararı                            Aktif Oyun durumu

Sette ilk defa                                                      “Reset”                                       Devam eder

Aynı set içinde tekrar ederse                         “Reset Uyarısı”                         Devam eder

Aynı set ve skor içinde tekrar ederse          “Reset İhlali”                             Durur – Penaltı Vuruşu

Orta saha rotunda reset kararı verildiğinde, hakem oyunu orta sahada yeniden başlatma inisiyatifine sahiptir.

Durdurulmuş bir topun hareket etmesine sebep olunduğunda reset pozisyonu oluşur. Ancak hakem, top kepçe pozisyonundayken veya hareketliyken de bu durumun oluştuğuna karar verebilir.

Kural: Reset
Savunmadaki takımın bir oyuncusu, hücumdaki oyuncunun topu kontrol etmesine ve oynamasına engel olacak bir sarsıntı, sallantı veya darbeye sebep olmamalıdır.

Ceza (Sette ilk defa): Reset
Ceza (Aynı set içinde tekrar ederse): Reset Uyarısı
Ceza (Aynı set ve skor içinde tekrar ederse): Penaltı Vuruşu

Kural: Orta Sahada Reset
Savunmadaki oyuncu, hücumdaki oyuncunun topu orta sahadan forvet rotuna başarılı bir şekilde aktarmasını engelleyen bir Reset’e sebep olmamalıdır.
Ceza: Reset ve Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Kendi Takımına Reset
Hücumdaki oyuncu, topu hareket ettirecek bir sarsıntı, sallantı veya darbeye sebep olmamalıdır.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. “Reset” kararı verildiğinde aktif oyun devam eder, bu yüzden savunmadaki takım tetikte kalmalıdır.

 2. Durdurulmuş bir topun sallanmasına (hareket etmesine değil) sebep olan bir sarsıntı, sallantı veya darbe reset kapsamında değerlendirilmez.

4.15.3 – Masayı Sarsma

Bir oyuncunun top hakimiyetini engellemek kural dışıdır. Savunmadaki takım tarafından sebep olunan ve hücumdaki takımın top hakimiyeti kazanmasını veya topu elinde tutmasını engelleyen herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe, masa hareketi ve rakip rotuna temas; masayı sarsma kapsamındadır.

Bir maçta aynı takım tarafından işlenen ilk ve ikinci kural ihlallerinin karşılığı Devam veya Yeniden Başlama cezasıdır. Sonraki seferlerde ise Penaltı Vuruşu kararı verilir.

Masayı sarsma kararları hakemin inisiyatifine bağlıdır.

Kural: Masayı Sarsma
Savunmadaki takım, hücumdaki takımın top hakimiyeti kazanmasını veya elinde tutmasını engelleyecek herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe veya masa hareketine sebep olmamalı ve rakip rotuna temas etmemelidir.

Ceza (ilk defa): Devam veya Yeniden Başlama
Ceza (ikinci defa): Devam veya Yeniden Başlama
Ceza (sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Eğer rakip takımın top hakimiyeti kazanmasına açık bir şekilde engel olunduysa, aynı rotta eş zamanlı gerçekleşen bir darbe ve aktarım, masayı sarsma ihlaline temel teşkil edebilir.

 2. Top oyundayken, rot vurma biçimindeki herhangi bir darbe, masayı sarsma ihlali olarak değerlendirilebilir.

 3. Topun bulunduğu rotun karşısındaki rakip oyuncu tarafından sebep olunan bir sallantı, vurma veya sarsıntı resetten ziyade masayı sarsma olarak değerlendirilir. (Örneğin bir forvet diğer forvetin top hakimiyetine engel olduğunda)

4.16 – HAKEM TALEBİ

Hakemsiz bir maçta, oyuncular bir duraksama esnasında veya topun durdurulduğu bir pozisyonda hakem talebinde bulunabilir. Hakem talebi, aşağıdaki sebeplere dayanabilir:

 • Kuralların yorumlanması

 • Bir anlaşmazlığı çözmek

 • Maça hakemle devam etmek

Hakemsiz bir maçta kuralların yorumlanmasına yönelik bir soru ortaya çıkarsa, bir hakeme danışmak için oyun kesintiye uğratılabilir.

Hakemsiz bir maçta anlaşmazlık çıkması durumunda, karar vermesi için bir hakem çağırılabilir. Hakemin kararı oyuncular, seyirciler, diğer hakemlerden alınan bilgilere veya mevcut video kayıtlarına dayanabilir.

Masada iki hakem varsa, oyunculardan biri topun durduğu bir pozisyonda hakem değişimi isteğinde bulunabilir. Bu talebin sonucuna Baş Hakem tarafından karar verilecektir.

Kural: Top Hareketliyken Hakem Talebinde Bulunma
Hakemsiz bir maçta, oyuncu top durdurulmuş pozisyonda değilse hakem talebinde bulunmamalıdır.

Ceza: Dikkat Dağıtma

Kural: İkinci Hakem Talebi
Hakemli bir maçta, eğer bu talebi kendi mola süresi içinde sunmadıysa, ikinci bir hakem talep eden oyuncu mola haklarından birini kullanmış sayılır.

Ceza: Mola Cezası

Kural: Aktif Oyun Esnasında Ek Hakem Talebi
Hakemli bir maçta, aktif oyun esnasında ikinci bir hakem veya hakem değişimi talep edilmemelidir.

Ceza: Penaltı Vuruşu

Kural: Reddedilen Hakem Değişimi Talebi
İki hakemin bulunduğu bir maçta, bir hakem değişimi talebi sunulur ve Baş Hakem tarafından reddedilirse, talepte bulunan takım cezalandırılmalıdır.

Ceza: Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Hakemsiz bir maçta; top hakimiyeti elinde olmayan bir oyuncu, eğer top duruyorsa hakem talebinde bulunabilir. (Örneğin: Eğer sürenin aşıldığını düşünüyorsa)

 2. Hücumdaki oyuncunun topla oynadığı esnada savunmadaki takım hakem talebinde bulunursa, bu bir dikkat dağıtma sayılır.

 3. İkinci bir hakem isteyen takım, bu talep bir mola esnasında sunulmuş bile olsa, her halükârda mola haklarından birini kaybeder.

4.17 – HAKEM

Masada mevcut bir hakemin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak müsabaka kurallarına uyulmalıdır. Ancak, eğer maç bir hakem tarafından yönetiliyorsa; kural ihlallerine oyuncular değil, yalnızca hakem karar verir.

Hakemin otoritesi, iki takımın da masada bulunduğu andan itibaren başlar ve maç boyunca her koşulda itibar edilmelidir. Hakemin direktiflerine maç boyunca uyulmalıdır. Hakem kararlarına karşı çıkılmamalı ve insan hatasının oyunun bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Hakem kararlarına karşı çıkılamasa da, top tekrar oyuna sokulmadan önce bildirilmesi şartıyla, kurallara ilişkin bir yorumlamaya itiraz edilebilir. Bir maçın kaybedilmesiyle ilgili bir itiraz, kazanan takım bir sonraki maçına başlamadan önce sunulmalıdır. İtirazlar Baş Hakem ve mümkünse hakem ekibinden iki üye tarafından değerlendirilecektir.

Oyuncular, duraksamalar esnasında verilen aşağıdaki hakem direktiflerine aşina olmalıdır:

Hakem direktifi         Neden?                                                                                                                   Oyuncu eylemi

“Time/Süre”               Duraksama için izin verilen maksimum sürenin sonuna gelindi           Oyuna başlamaya hazırlanmak

“Play/Oyna”                Oyun başlamalıdır                                                                                               Top hakimiyeti elinde olan oyuncu, oyunu yeniden başlatmalıdır

Oyuncular, aktif oyun esnasında hakemin yapabileceği aşağıdaki kesintilere aşina olmalıdır:

Hakem direktifi                      Neden?                                                            Oyuncu eylemi

“Stop/Dur”                              Bir hakem kararı verilecektir                     Top durdurulmalı ve tutulmalıdır

“Time/Süre”                           Hakimiyet süresi aşılmıştır                        Top hakimiyeti elinde olan oyuncu, topu tutmalıdır

“Reset”                                    Reset kural ihlali                                           Aktif oyun devam eder

“Warning/Uyarı”                   Reset kural ihlali                                           Aktif oyun devam eder

Kural: Makul Olmayan İtiraz
Bir oyuncu hakemin kararlarına itiraz etmemeli, dayanaksız veya makul olmayan itirazlarda bulunmamalıdır.

Ceza: Mola Cezası – Hakem inisiyatifi: muhtemel Oyunun Geciktirilmesi

Kural: Tartışma
Bir oyuncu, maçı yöneten hakemle tartışmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi: muhtemel Oyunun Geciktirilmesi ve/veya Davranış İhlali

 

4.18 – TIBBİ MOLA TALEBİ

Bir duraksama esnasında veya topun durdurulduğu bir pozisyonda, oyuncu tıbbi mola talebinde bulunabilir.

Talebin sonucuna hakem tarafından karar verilir, hakem de Turnuva Yöneticisi’ne danışabilir. Hakemsiz bir maçta, talep doğrudan Turnuva Yöneticisi’ne gider.

Talep kabul edilirse Tıbbi Mola’nın maksimum süresi belirlenecektir, 60 dakikayı geçemez.

Kural: Reddedilen Tıbbi Mola Talebi
Reddedilen bir tıbbi mola talebi cezalandırılır.

Ceza: Mola Cezası – Hakem inisiyatifi: muhtemel Oyunun Geciktirilmesi

Kural: Tıbbi Mola Süresinin Dolması
Oyuncu, Tıbbi Mola süresi dolduğunda oynamaya hazır olmalıdır.

Ceza: Hükmen Mağlubiyet

4.19 – MASA BAKIMI TALEBİ

Masa veya masa ışıklandırmasında ani bir değişim meydana gelirse veya oyun alanında yabancı bir cisim tespit edilirse, herhangi bir oyuncu masa bakımı talebinde bulunabilir. Talep işlendikten sonra, oyun topun en son bulunduğu konumda yeniden başlar.

Yorum:

 1. Kırık bir bebek, dübel, vida, yay, bumper veya bükülmüş bir rot, masa ışıklandırmasının bozulması, oyun alanına yabancı bir cismin girmesi ani değişimler kapsamındadır.

4.20 – RESMİ KESİNTİ

Turnuva veya etkinlik yönetimi tarafından yapılan bir duyuru veya başka bir kesinti esnasında oyunu durdurmak gerekebilir. Bu durumda, top hakimiyeti elinde bulunan oyuncu topu tutmalıdır. Kesinti sonlandığında, top hakimiyeti elinde bulunan oyuncu topu tekrar oyuna sokacaktır.

4.21 – SET ARASI

Set kazanan takım, eğer masada set boncuğu varsa, kazandığı seti işaretlemelidir.

Takımların bir sonraki sete başlamak için 90 saniyelik bir süreleri vardır. Bu süre iki takımın ortak kararıyla daha erken bitebilir. Süre sınırını aşmak, Oyunun Geciktirilmesi kural ihlaline yol açar.

Takımlar set arasında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Taraf değiştirme

 • Takım içinde yer değiştirme

 • Elcik değiştirme (Turnuva Yöneticisi tarafından izin verilen durumlarda)

 • Mola alma

Set arasında alınan bir mola, sıradaki setin mola haklarından düşülür.

İlk set tamamlandıktan sonra, iki takımdan biri taraf değiştirme talebinde bulunabilir. Karşı takım bu talebi reddedemez ancak eğer takımlar taraf değiştirirse, maç boyunca her setten sonra değişmeye devam etmelidirler. Eğer ilk setten sonra taraf değiştirmezlerse, maç boyunca aynı tarafta oynamalıdırlar.

Bazı şartlar altında, Turnuva Yöneticisi taraf değiştirmeye izin vermeyebilir.

4.22 – SÜRE KONTROLÜ

Aktif top hakimiyeti ve duraksamalar, süre kontrolüne tabidir. Aşağıdaki tablo, süre sınırlarını ve sınırların aşıldığı zaman ne olacağını özetler:

Durum                                                                                                                  Süre sınırı                                 Süre sınırı aşıldığında

Aktif top hakimiyeti – kale rotları                                                               15 saniye                                  Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Aktif top hakimiyeti – orta saha rotu                                                        10 saniye                                  Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Aktif top hakimiyeti – forvet rotu                                                               15 saniye                                  Ceza: Kalede Yeniden Başlama

Duraksama – Tıbbi Mola                                                                                 60 dakika (en fazla)              Hakem “Play/Oyna” der

Duraksama – Set Arası                                                                                    90 saniye                                 Hakem “Play/Oyna” der

Duraksama – Mola                                                                                            30 saniye                                  Hakem “Play/Oyna” der

Hakemin bir duraksamanın ardından “Play/Oyna” demesi                  3 saniye                                    Uyarı: Oyunun Geciktirilmesi

Bir gol veya ölü topun ardından topu alıp tekrar konumlandırma      5 saniye                                    Uyarı: Oyunun Geciktirilmesi

Duraksama – Topu oyuna sokma                                                                 3 saniye                                    Uyarı: Oyunun Geciktirilmesi

Oyunun Geciktirilmesi uyarısı                                                                        10 saniye                                 Oyunun Geciktirilmesi ihlali

                                                                                                                                                                                   Ceza: Mola Cezası

Bir rottaki süre sınırını aşmak, yeniden başlama cezasıyla sonuçlanır.

Hakem, bir duraksamadan sonra (Tıbbi Mola, Set Arası veya Mola) oyunun ne zaman başlayacağı konusunda takımları bilgilendirir. Top hakimiyeti elinde olan oyuncu 3 saniye içinde oyunu başlatmazsa, Oyunun Geciktirilmesi kapsamında uyarı alır. Oyunun Geciktirilmesi uyarısı alan oyuncu 10 saniye içinde oyunu başlatmazsa Oyunun Geciktirilmesi ihlali işlemiş sayılır, bu da Mola Cezası ile sonuçlanır.

Oyunun Geciktirilmesi uyarıları ve ihlalleri hakemin inisiyatifindedir ve yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında da uygulanabilir.

Kural: Oyunun Geciktirilmesi
Oyunun Geciktirilmesi uyarısı alan bir oyuncu, oyunu yeniden başlatmak için 10 saniyeden fazla beklememelidir.

Ceza: Mola Cezası

4.23 – OYUNCU DAVRANIŞLARI

Oyuncular maç boyunca ahlak ve saygı çerçevesinde hareket etmelidir. Davranış İhlali durumunda hakem, cezayı ve süreci belirleme inisiyatifine sahiptir.

Kural: Hile
Oyuncu hile yapmamalı, hile girişiminde bulunmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Tartışma
Oyuncu, maçı yöneten hakemle tartışmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Oyunun Geciktirilmesi ve/veya Davranış İhlali

Kural: Küfür
Oyuncu küfretmemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Penaltı Vuruşu
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Hakem inisiyatifi, muhtemel Davranış İhlali

Kural: Aşağılayıcı Yorum
Oyuncu doğrudan veya dolaylı yoldan, diğer oyuncular veya hakemler hakkında aşağılayıcı veya uygunsuz yorumlarda bulunmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Kural: İllegal Koçluk
Oyuncu mola veya set araları haricinde maçın herhangi bir kısmında seyircilerden hiçbir yardım almamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Cihaz Kullanımı
Oyuncu mola veya set araları haricinde kulak içi/dışı kulaklık, cep telefonu veya başka herhangi bir elektronik cihaz kullanmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Kural: Agresif Davranış
Oyuncu top oyunda değilken herhangi bir sallantı, sarsıntı, darbe, masa hareketine sebep olmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Formattan Sapma
Takımlar organizasyon için belirlenen formatın dışına çıkmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

4.24 – SEYİRCİ DAVRANIŞLARI

Hakemin inisiyatifine bağlı olarak, seyirciler Davranış İhlallerine tabidir. Seyirciler aktif oyun esnasında oyunculara taktik vermemeli veya dikkatlerini dağıtmamalıdır.

Kural: Seyircinin Koçluk Yapması
Mola veya set araları haricinde seyirci, oyunculardan birine bilgi aktarımında bulunarak maçı etkilememeli, etkileme girişiminde bulunmamalıdır.

Ceza: Davranış İhlali

Kural: Seyircinin Dikkat Dağıtması
Seyirci, oyuncuların veya hakemin dikkatini dağıtarak maçın gidişatını etkilememelidir.

Ceza: Davranış İhlali, muhtemel İhraç

4.25 – İZİN İSTEME

Bazı oyuncu eylemleri, izin almayı gerektirir. Belli bir eylemde bulunmak için hakemden veya hakemsiz bir maçta karşıdaki uygun oyuncudan izin istenmelidir.

Topu almak için oyun alanına elini sokmak, oyun alanını temizlemek veya bir elciği sıkılaştırmak; izin gerektiren eylemlere örnek olarak verilebilir.

4.26 – OYUN ALANINA ELİNİ SOKMAK

Aktif oyun devam ederken, izin almak şartıyla oyun alanına elini sokmak kurallara uygundur.

Bir duraksama veya kesinti esnasında, izin almak şartıyla oyun alanına elini sokmak ve topa dokunmak kurallara uygundur.

Bir duraksama veya kesinti esnasında, topa dokunmamak şartıyla izin almaksızın oyun alanına elini sokmak kurallara uygundur.

Kalan bütün durumlar aşağıda listelendiği gibi kurallara aykırıdır:

Kural: Oyun Devam Ederken Elini Sokma
Aktif oyun devam ederken, oyuncu izin almadan oyun alanına elini sokmamalıdır.

Eğer bu eylem karşı takımın golüne engel olduysa, Ceza: Gol Cezası
Eğer top hareket halindeyse veya aktif top hakimiyeti karşı takımdaysa, Ceza: Penaltı Vuruşu
Kalan bütün durumlarda, Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Duraksama Esnasında Topa Dokunma
Bir duraksama veya kesinti esnasında, oyuncu izin almaksızın oyun alanına elini sokarak topa dokunmamalıdır.

Eğer top kural ihlali yapan takımın kalecisinin arkasından ulaşılabilir durumdaysa, Ceza: Gol Cezası
Eğer top hakimiyeti karşı takımdaysa, Ceza: Penaltı Vuruşu
Kalan bütün durumlarda, Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama

Kural: Havadaki Topu Yakalama
Oyuncu, masanın üzerinde havalanan bir topu elleriyle yakalamamalıdır.

Ceza: Penaltı Vuruşu
Eğer Penaltı Vuruşu golle sonuçlanmazsa: Orta Sahada Yeniden Başlama

Yorum:

 1. İzinsiz bir şekilde elini sahaya uzatarak topu almak her durumda kural dışıdır.

 2. Bir duraksama esnasında oyuncu, izin almaksızın sahayı temizleyebilir.

 3. Aktif oyun devam ederken, oyuncu bir elciği sıkmak üzere oyun alanına elini sokmak için izin istemelidir.

 4. Havalanan bir topu yakalamak, top oyun alanını terk etmişse ve direkt olarak masa çerçevesinin üzerinde değilse, kurallara uygundur.

 5. Hakem, top kaleye yakın bir konumdaysa veya ulaşılabilirliği şüpheliyse, oyuncunun topa dokunma talebini reddedebilir.

4.27 – MASADA YAPILAN DEĞİŞİMLER

Elcik Değiştirme, Masayı Silme ve Rotları Yağlama; duraksamalar esnasında izin verilen rutin bakım işlemleridir ve Oyunun Geciktirilmesi ihlaline tabidir.

Masayla ilgili problemler, Masa Bakımı ile çözülür. Diğer değişimler, Masada Değişiklik Yapma olarak değerlendirilir ve kural dışıdır.

4.27.1 – Elcik Değiştirme

Turnuva Yöneticisi tarafından izin verilen durumlarda, oyuncular masadaki elcikleri onaylanan elciklerle değiştirme hakkına sahiptir.

Oyuncular, süre sınırları dahilinde olmak şartıyla; elciklerini her setten önce, molalar esnasında ve gol aralarında değiştirebilir.

4.27.2 – Masayı Silme

Herhangi bir duraksama esnasında oyuncular, kimyasal bir madde kullanmamak şartıyla, izin almaksızın sahayı veya topu hafifçe temizleme hakkına sahiptir.

Kural: İllegal Temizleme
Oyuncu masayı veya topu temizlemek için herhangi bir madde, tükürük veya ter dahil, kullanmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

4.27.3 – Rotları Yağlama

Oyuncular kendi takımının rotlarını mola esnasında ve gol aralarında yağlayabilir.

Rotlar yağlanırken pipet veya sünger uçlu araçlar kullanılmalıdır. Kayganlaştırıcı madde doğrudan rotların üstüne sıkılmamalı, dolaylı yoldan uygulanmalıdır.

Masa üreticileri ve organizatörler belli bir kayganlaştırıcı ürünü zorunlu kılabilir, kullanımı için belli gereksinimler ve kısıtlamalar getirebilirler.

Kural: İllegal Yağlama
Oyuncu, kayganlaştırıcı ürünleri kurallara uygun bir şekilde kullanmalıdır.
Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Masa üreticileri, teleskobik rotların oyuncular tarafından yağlanmamasını zorunlu kılabilir.

4.27.4 – Masa Bakımı

Oyun alanına yabancı bir cisim girerse, masanın parçalarından biri iş görmez hâle gelirse veya masayı oynamaya elverişsiz hâle getirecek başka bir sorun çıkarsa; oyun, masa bakımı için kesintiye uğramalıdır.

Oyuncu, gevşemiş bir elciği sıkılaştırmak için izin almak şartıyla oyun alanına elini sokabilir.

Masanın temizlenmeye ihtiyacı varsa, masa üreticisi ve organizatörün gereksinim ve kısıtlamalarına uygun olarak onaylanmış ürünler kullanılmalıdır.

Eğer sorun oyuncular tarafından çözülemiyorsa, turnuva masasına bir masa bakımı talebinde bulunulmalıdır.

Masa, maç başlamadan önce dengelenmelidir. Maç başladıktan sonra ise bir duraksama esnasında oyuncu, masanın dengelenmesi için bir talepte bulunabilir. Takımlar masanın dengelenmesi konusunda ortak bir karara varırlarsa, durumun gereği oyuncuların kendileri veya turnuva masasına sunulan bir masa bakımı talebiyle yerine getirilir.

Sorun çözüldükten sonra oyun, top hakimiyeti en son hangi rottaysa oradan devam eder.

Kural: Masayı Dengeleme Talebi
Maç başladıktan sonra, eğer takımlar masanın dengelenmesi konusunda anlaşmazlığa düşerse, dengelemeyi isteyen takım masa bakımı talebinde bulunur ve mola haklarından birini kullanmış sayılır.

Ceza: Mola Cezası

Yorum:

 1. Kırık bir bebek, dübel, vida, yay, bumper veya bükülmüş bir rot ve masa ışıklandırmasının bozulması; masa sorunları kapsamındadır.

4.27.5 – Masada Değişiklik Yapma

Oyuncu, masanın veya topların oynama niteliğini değiştirmemelidir.

Oyuncu, hiçbir maddenin saha veya topa bulaşmasına izin vermemelidir.

Oyuncu elciğin tutuculuğunu arttıracak bir madde kullanabilir ama oyun alanına, rotlara veya topa bulaştırmamalıdır. Bu gerçekleşirse; oyun tekrar başlamadan önce bulaşan madde temizlenmeli ve top, eğer durumdan etkilendiyse, değiştirilmelidir. Set aralarında taraf değiştirirken, kullanılan madde elciklerden tamamen temizlenmelidir.

Kural: Masada Değişiklik Yapma
Oyuncu, masanın veya topların oynama niteliğini değiştirmemelidir.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı vuruşu veya İhraç

Kural: Bulaştırma
Oyuncu, hiçbir maddenin saha veya topa bulaşmasına izin vermemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Oyunun Geciktirilmesi
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı vuruşu

Kural: Elciğe Uygulanan Madde
Set aralarında taraf değiştirirken, oyuncu elciklere sürülmüş herhangi bir madde bırakmamalıdır.

Ceza (maçta ilk defa): Uyarı, oyuncu süre sınırları içerisinde maddeyi temizlemelidir
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Oyuncu bahsi geçen maddeyi kullanmaktan men edilir

Kural: Rot Hareketini Kısıtlama
Oyuncu rotlardan birinin hareketini kısıtlayan herhangi bir alet veya cisim kullanmamalıdır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Bebekleri törpüleme, sahayı zımparalama, sahaya veya topa doğrudan yabancı bir madde sürme; masada değişiklik yapmanın örnekleri arasındadır.

 2. Kayganlaştırıcı maddeler ve tutuculuğu arttıran materyaller, masaya bulaşabilecek maddeler arasındadır.

4.28 – TOP STOĞU

Maç başlamadan önce, oyuncular maç boyunca kullanılacak olan toplar konusunda ortak bir karara varmalıdır. Eğer ortada bir anlaşmazlık varsa, yeni toplar kullanılmalıdır. Bu toplar, top stoğunu teşkil eder.

Topla oynanmaya başladıktan sonra herhangi bir değişim talebi, bir duraksama esnasında sunulmalıdır. Böylece izin almak şartıyla değiştirilebilir.

Aktif oyun esnasında top değişimi istenirse ve eğer hakem oynanamaz durumda olduğuna kanaat getirirse, top değiştirilir.

Kural: Top Değişimi
Topla oynanmaya başlandıktan sonra, oyuncu izin almaksızın topu değiştirmemelidir.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Kural: Makul Olmayan Top Talebi
Aktif oyun devam ederken bir oyuncu top değişimi talebinde bulunursa, hakem topun oynanabilir durumda olup olmadığına karar verir. Top oynanamaz durumdaysa, değiştirilir. Hakem topun oynanabilir durumda olduğuna kanaat getirirse, talepte bulunan takım mola almış sayılır.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Mola Cezası

Kural: Top Ekleme
Maç başladıktan sonra oyuncu, top stoğuna izin almaksızın yeni bir top eklememelidir.

Ceza: Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

4.29 – ANTRENMAN

Bir duraksama veya kesinti esnasında topla oynamak, antrenman olarak değerlendirilir. Maç başladıktan sonra ancak set aralarında antrenman yapılabilir.

Kural: İllegal Antrenman
Set araları ve topun oyuna sokulması haricinde oyuncu, bir duraksama veya kesinti esnasında herhangi bir transfer veya aktarım gerçekleştirmemelidir.

Ceza (maçta ilk defa): Eğer top hakimiyeti faulü yapan oyuncudaysa, Orta Sahada Yeniden Başlama; Eğer top hakimiyeti faulü yapan oyuncuda değilse, Uyarı
Ceza (maç içinde sonraki seferlerde): Penaltı Vuruşu

Yorum:

 1. Kasti olmayan bir aktarım kural ihlali sayılmaz, hakem inisiyatifini kullanır.

 2. Oyun alanına ikinci bir top getirmek illegal antrenman kapsamına girer.

 3. Topa değmeden rotları hareket ettirmek illegal antrenman kapsamına girmez.

 4. Topu oyuna sokarken konumlandırmak amacıyla gerçekleştirilen transferler, illegal antrenman kapsamına girmez.

5) CEZALAR

Bu bölüm, kural ihlalleri için verilen cezaları belirtmektedir.

Ceza: Uyarı
Bir uyarı, kural ihlalinin tekrarlanması durumunda daha ağır bir cezayla sonuçlanacağını bildirir.

Ceza: Orta Sahada Yeniden Başlama
Top, oyunu yeniden başlatmak üzere karşı takımın orta saha rotuna verilir.

Ceza: Kalede Yeniden Başlama
Top, oyunu yeniden başlatmak üzere karşı takımın kale rotuna verilir.

Ceza: Gol Cezası
Karşı takıma bir gol yazılır. Servis hakkı kural ihlalini işleyen takımdadır.

Ceza: Devam veya Yeniden Başlama
Karşı takım aşağıdakilerden birini seçme hakkına sahiptir:

 • Topun mevcut konumundan oynamaya devam etme (kale dahil)

 • Kural ihlali konumunda oyuna yeniden başlama

 • Orta saha rotunda yeniden başlama

Ceza: Dikkat Dağıtma (ilk defa)

 • Hakem kötü niyetli olmadığına kanaat getirirse: Uyarı

 • Eğer faulü yapan takım bir gol atmışsa: Gol iptali ve Orta Sahada Yeniden Başlama

 • Diğer bütün durumlarda: Devam veya Yeniden Başlama

Ceza: Dikkat Dağıtma (sonraki seferlerde)
Hakem inisiyatifi, muhtemel Penaltı Vuruşu

Ceza: Reset
Hakem “Reset” duyurusunu yapar, hakimiyet süresi ve duvar teması sayısı sıfırlanır. Tekrar eden bir kural ihlali, Reset Uyarısı cezasıyla sonuçlanacaktır.

Ceza: Reset Uyarısı
Hakem “Reset” duyurusunu yapar, hakimiyet süresi ve duvar teması sayısı sıfırlanır. Tekrar eden bir kural ihlali, Penaltı Vuruşu cezasıyla sonuçlanacaktır.

Ceza: Setin Hükmen Mağlubiyeti
Takım seti hükmen kaybetmiş sayılır.

Ceza: Hükmen Mağlubiyet
Takım maçı hükmen kaybetmiş sayılır.

Ceza: Davranış İhlali
Masa hakeminin ve Baş Hakemin inisiyatifinde, ihlalin ağırlığına bağlı olarak, uyarıdan setin veya maçın hükmen mağlubiyetine kadar her türlü ceza verilebilir. Aynı zamanda, olayın Turnuva Yöneticisi’ne taşınmasıyla, turnuvadan ihraç edilme veya para cezası uygulanabilir.

Ceza: Penaltı Vuruşu
Detaylar için Penaltı Vuruşu bölümüne bakınız.

5.1 – PENALTI VURUŞU

Hakem, bir kural ihlalin sonucunda Penaltı Vuruşu kararı verebilir. Penaltı Vuruşu, karşı takımdaki bir oyuncu tarafından kullanılan ve faulü yapan takımdaki bir oyuncu tarafından savunulan tek seferlik bir forvet atışıdır. Penaltı Vuruşu kullanıldıktan sonra, eğer golle sonuçlanmamışsa, oyun kural ihlalinin işlendiği pozisyondan devam eder. Golle sonuçlanmışsa, servis hakkı faulü yapan takımdadır. Bütün müsabaka kuralları Penaltı Vuruşu süresince geçerlidir.

Çiftler kategorisinde, her iki takım da Penaltı Vuruşu öncesinde Yer Değişimi yapabilir.

Top, forvet rotundan oyuna sokulur ve bir vuruş yapılır. Bütün Standart Müsabaka Kuralları, Penaltı Vuruşu süresince geçerlidir.

Penaltı Vuruşu, hücum yapan oyuncu bir aktarım gerçekleştirdiğinde ve aşağıdaki senaryolardan biriyle sonuçlandığında tamamlanmış sayılır:

 • Top rakip kaleye girer

 • Top rakibin kale rotunun hakimiyet alanına girer ve çıkar

 • Top durur

Penaltı Vuruşu tamamlandıktan sonra hakem, faulü yapan takım tarafından işlenen sonraki kural ihlallerinin seti veya maçı hükmen kaybetmeyle sonuçlanacağını bildirebilir.

Penaltı Vuruşu tamamlandığında oyun, aşağıdaki gibi yeniden başlar:

 • Çiftler maçlarında, oyuncular masaya geri dönerler ve iki takım da Yer Değişimi yapabilir

 • Eğer vuruş golle sonuçlandıysa, servis hakkı faulü yapan takımdadır

 • Eğer vuruş golle sonuçlanmadıysa, oyun kurallara uygun olarak ihlalin işlendiği pozisyondan devam eder.

Kural: Penaltı Vuruşu Sınırı
Bir takım, aynı set içinde 3 Penaltı Vuruşu cezası almamalıdır.

Ceza: Setin Hükmen Mağlubiyeti

Ömer Faruk Karaşahan tarafından çeviri yapılmıştır.

   İSTANBUL               -               KADIKÖY               -               LANGIRT KULÜBÜ               -               LANGIRT LİGİ